Du skal aktivt søge erstatning

Erstatning kommer ikke af sig selv

Selvom du har krav på erstatning for personskade, kommer erstatningssummen ikke kommer af sig selv. Det kræver en aktiv indsats, men vi kan hjælpe dig

– Vi hører jævnligt fra folk, der ikke kan forstå, at erstatningssummen ikke automatisk kommer ind på kontoen, men selvom man er berettiget til erstatning for personskade, kræver det en aktiv indsats, når det gælder udbetaling af summen, siger Erstatningsgruppens advokat Maria Ulf Hansen.

Kravet skal opgøres og rettes mod rette vedkommende

Ét tilfælde hvor man kan være berettiget til erstatning er, hvis man kommer til skade i en trafikulykke, hvor der er en modpart. Erstatningen opkræves fra modpartens ansvarsforsikring, men det kræver, at der rettes et krav mod modparten.

– Når man kommer til skade, er det vigtigt at komme på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, så skaderne kan noteres i lægejournalen. Det er nemlig med udgangspunkt i de påførte skader, kravet mod modparten rettes. Grunden til, at udbetalingen af erstatning ikke sker per automatik, skal netop findes i, at der ikke er en endelig facitliste og at såvel opgørelsen af erstatningen og om man i det hele taget har et krav, kan diskuteres, forklarer advokat Maria Ulf Hansen og tilføjer

– Det er skadelidte, der har bevisbyrden, og det er forsikringsselskaberne naturligvis klar over, så derfor bliver erstatningsbeløbet ikke blot udbetalt uden videre.

Udover anmeldelsen til modpartens forsikringsselskab bør man også rette henvendelse til sin egen ulykkesforsikring, for herfra vil man typisk også kunne få erstatning. Hvis man har behov for at få hjælp til at opgøre kravet eller er uenig i den afgørelse, modpartens eller ens eget forsikringsselskab senere kommer frem til, er det en god idé at tage kontakt til en advokat med speciale i personskade, som qua et indgående kendskab til reglerne på området, kan råde og vejlede bedst muligt.

Klik her for at bestille en gratis sagsgennemgang

Tre gode råd hvis du kommer til skade

Hvis du kommer til skade i en trafikulykke, har advokat Maria Ulf Hansen disse tre gode råd til dig;

  • Sørg for at sikre beviset for skaden og dens følger ved skadestuebesøg, fotos, navne på vidner eller andet
  • Anmeld skaden til modpartens ansvarsforsikring og til din egen ulykkesforsikring
  • Overvej om der er behov for advokatbistand til at varetage erstatningssagen og kontakten med forsikringsselskaberne

Vær opmærksom på at hvis du kommer til skade i en anden sammenhæng end et trafikuheld, kan du muligvis også være berettiget til erstatning. Her på siden kan du finde en film under hver skadestype, som gennemgår, hvad du skal være opmærksom på i forhold til at få erstatning for den enkelte skadestype.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.