Erstatning for svie og smerte

Svie og smerte begrebet anvendes ofte, når talen falder på erstatning, men mange er ikke klar over, hvad begrebet egentlig dækker over og hvad man kan få i erstatning for svie og smerte. Det kan du blive klogere på her.

Erstatning når du er kommet til skade

Hvis du er kommet til skade, vil du, såfremt der er en ansvarlig skadevolder, formentlig kunne få erstatning. Når erstatningens størrelse skal fastsættes, har det betydning, hvilke erstatningsposter der kan søges erstatning for. En af posterne er svie og smerte.

Er du kommet til skade og søger du en vurdering af dine erstatningsmuligheder? Få en vurdering her.

Erstatningsgruppen erfarer, at svie og smerte er en af de poster, flest umiddelbart har kendskab til, og mange er af den opfattelse, at det er en af de tunge erstatningsposter.

Svie og smerte er en godtgørelse, man får pr. dag, man er sygemeldt. Taksten for svie og smerte og de øvrige erstatningsposter i Erstatningsansvarsloven fastsættes hvert år i december, og for 2019 er taksten for svie og smerte 205 kroner pr. dag. Man kan dog maksimalt få 78.500 kroner i alt, så selvom svie og smerte er en af de erstatningsposter, flest kender til, er der ikke tale om en tung post, sammenlignet med de øvrige erstatningsposter. Til sammenligning kan man få maksimalt 1.077.000 kr. i godtgørelse for varigt mén (2019–sats).

Afgørende for vurderingen af, om man er berettiget til svie og smerte godtgørelse er, om skadelidte kan siges at være “syg”. Dette betyder praktisk set, at skadelidte skal være undergivet en form for lægelig behandling f.eks. genoptræning.

3 gode råd i forbindelse med skader og erstatning

Hvis du er kommet til skade, har Erstatningsgruppen følgende 3 råd til dig:

  • Søg læge straks efter skaden og forklar, hvor du har ondt. Hvis det skulle ende med en erstatningssag, er det vigtigt, at dine gener opføres i lægejournalen i umiddelbar forlængelse af skaden og maks. indenfor 72 timer
  • Følg op med lægebesøg efter skaden, så status for dit helbred, herunder om du fortsat har gener efter ulykken, løbende noteres i lægejournalen
  • Vær opmærksom på forældelsesfrister for anmeldelsen, så du ikke mister retten til erstatning. Det gælder som udgangspunkt en 3-årig forældelsesfrist som løber fra skadedatoen.

Mange erstatningssager er komplicerede, og der kan være store individuelle forskelle fra sag til sag. Derfor kan det være en god idé at få juridisk bistand. Vi tilbyder en gratis gennemgang af din sag, hvor du på forhånd kan få en vurdering af dine erstatningsmuligheder. Du kan bestille en gennemgang af din sag her.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.