Er du kommet til skade i en forlystelsespark. Hør om du kan få erstatning

Erstatning efter ulykke i forlystelsespark

Hvis du i løbet af sommeren skal besøge en forlystelsespark med venner eller familie, så læs med i det følgende. Det er som oftest sjovt og underholdende for hele familien, men det sker desværre, at uheldet er ude.

Der stilles krav til forlystelsernes sikkerhed

I en bekendtgørelse om offentlige forlystelser fremgår det, at forlystelser skal synes hvert kalenderår, umiddelbart inden de tages i brug, for at sikre at der ikke er foretaget ændringer i den godkendte konstruktion, at forlystelsen er vedligeholdt korrekt og ikke er til fare for hverken gæster eller personale.

Selvom der føres tilsyn med forlystelser, sker der desværre nogen gange ulykker. Helt overordnet kan ulykkerne inddeles i to kategorier; ulykker, hvor forlystelsesparken kan drages til ansvar og ulykker, hvor forlystelsesparken ikke kan drages til ansvar.

Eksempler, hvor forlystelsesparken kan drages til ansvar, er blandt andet;

  • Hvis der er en teknisk fejl ved forlystelsen, som medfører en personskade
  • Hvis der på grund af manglende afspærring, sker en ulykke, fordi det er muligt at komme for tæt på en kørende forlystelse, eller
  • Hvis der ikke har været tydeligt skiltet, at en minimumshøjde er påkrævet for at kunne benytte forlystelsen sikkert og der sker en ulykke som følge deraf

Hvis der til gengæld har været tydeligt skiltet, at det er påkrævet med en minimumshøjde for sikkert at anvende forlystelsen, og man alligevel vælger at benytte den, selvom man ikke har den pågældende højde, vil forlystelsesparken som udgangspunkt ikke kunne drages til ansvar.

I bekendtgørelsen om offentlige forlystelser står der, at ejeren af en offentlig forlystelse skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjælp og ansvarsforsikring, som skal dække et eventuelt erstatningsansvar overfor de besøgende. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 millioner kroner ved personskade og 2 millioner kroner ved tingsskade.

Der er ofte tale om store maskiner, som tilmed ofte er forbundet med en vis hastighed, så hvis ulykken er ude, kan det gå grueligt galt, og det afspejles også i kravene dels til forsikring i det hele taget og dels til forsikringssummerne.

Tre gode råd hvis du kommer til skade i en forlystelsespark

Hvis du kommer til skade under et besøg i en forlystelsespark, har Erstatningsgruppen 3 gode råd:

  • Tag på skadestuen eller til din egen læge hurtigst muligt (og senest inden for 72 timer)
  • Få navn og kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • Anmeld skaden til forlystelsesparken og dennes ansvarsforsikring og til din egen ulykkesforsikring

Det kan være svært at vurdere, hvorvidt forlystelsesparken kan drages til ansvar, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os for en vurdering.

Vil du vide mere?

Få advokathjælp til erstatning for hundebid

Sådan får du erstatning for hundebid

Vores firbenede venner er som oftest søde, men uheldet kan være ude. Er du blevet bidt af en hund (eller væltet omkuld af en hund eller har hunden på anden vis forårsaget skade) skal du være opmærksom på, at det kan være muligt at få erstatning.