Færre trafikulykker under corona

Antallet af trafikulykker faldt drastisk under Corona

Med 163 dræbte og 2.751 tilskadekomne i trafikken var 2020 et år med historisk få, alvorlige trafikulykker. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet.

Årsagen til det historisk lave antal trafikulykker skal formentlig findes i de nedlukninger, der har været i kølvandet på Corona-pandemien.

Størst fald i trafikulykker i foråret 2020

Det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne var i foråret 2020, hvor antallet faldt med 23 % i marts, april og maj i forhold til gennemsnittet i 2015 – 2019. I samme periode var landet ramt af den første Corona nedlukning, og i netop de måneder faldt trafikken med samlet set 21 % i forhold til samme periode året før.

Noget andet der peger i retning af, at der er en sammenhæng mellem faldet i trafikulykker og Corona-nedlukningen, er, at der var et stort fald i dræbte og tilskadekomne i morgen- og eftermiddagstimerne samt at det største fald skete på motorveje og landeveje. Med andre ord var faldet størst dér, hvor pendlertrafikken især afvikles.

Mange får ikke erstatning efter trafikulykker

Hos Erstatningsgruppen synes vi, at det er glædeligt, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken er faldet markant og vi håber, at tendensen varer ved, på trods af at samfundet åbnes mere og mere op.

Skulle det uheldige alligevel ske og du bliver involveret i en trafikulykke, vil vi gerne gøre opmærksom på, at muligheden for erstatning efter en trafikulykke ikke handler om skyld.

– Vi oplever, at nogen undlader at melde skader efter en trafikulykke til forsikringsselskabet, fordi de fejlagtigt tror, at der ikke er mulighed for at få erstatning, hvis man selv har en del af skylden eller måske fordi de har dårlig samvittighed over at være skyld i uheldet.

Reglerne er dog sådan, at uanset hvem der er skyld i skaderne, kan du søge dækning for personskade ved modpartens ansvarsforsikringsselskab, siger advokat Maria Ulf Hansen.

Læs mere i artiklen Snyder du dig selv? Mange får ikke erstatning efter uheld i trafikken

Er du kommet til skade i trafikken?

Hos Erstatningsgruppen tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade og gerne vil have en vurdering af, om du har mulighed for at få erstatning.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.