Sådan får du erstatning hvis modparten stikker af

Hvad gør man hvis en bilist stikker af fra et trafikuheld?

Hvis du har pådraget dig en skade i en trafikulykke, skal der være en modpart, for at du er berettiget til erstatning. Det er nemlig modpartens ansvarsforsikring, der vil komme til at dække en eventuel personskade, men hvad så hvis modparten stikker af?

Erstatning hvis modparten stikker af

Hvis du har været impliceret i et trafikuheld, og den modkørende er stukket af, er der stadig hjælp at hente og der kan stadig søges om erstatning.

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, forkortet DFIM, behandler sager, hvor modparten er ukendt.

  • Hvis du er blevet kørt ned af en flugtbilist, skal du tage kontakt til DFIM
  • DFIM behandler dine erstatningskrav efter Erstatningsansvarsloven
  • Relevant (lægeligt) dokumentation skal sendes til DFIM

Som med alle andre erstatningssager, gælder det om at tage kontakt så hurtigt som muligt efter ulykken. Et trafikuheld er ofte en alvorlig forseelse, og det hænder, at den modkørende enten kører i en stjålen bil eller i beruset tilstand. Dette er naturligvis strafbart, hvorfor politiet også altid skal kontaktes.

Hvis du har spørgsmål i forhold til trafikuheld og erstatning, kan du til enhver tid kontakte Erstatningsgruppen. Jo før, jo bedre, så vi kan hjælpe dig bedst muligt i forhold til en eventuel erstatningssag.

Du kan bestille en gratis sagsgennemgang her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.