Sådan er dine muligheder for erstatning ved en trafikulykke på cykel

Dårlig cykeladfærd øger risikoen for trafikulykker

20 % af de adspurgte cyklister i en ny undersøgelse svarer, at de inden for de seneste to måneder har talt i mobiltelefon eller kigget på mobiltelefon, mens de har cyklet. Det skal en ny kampagne forsøge at ændre på.

Det er både farligt og ulovligt at bruge mobiltelefonen, mens man cykler, men en ny undersøgelse foretaget af YouGov for BT og metroxpress viser ikke desto mindre, at hver femte cyklist bruger deres telefon, mens de cykler.

Cyklisterne skal ændre adfærd

Cyklistforbundets direktør Klaus Bondam ønsker en adfærdsændring blandt cyklisterne.

– Ligesom, at det ikke er socialt acceptabelt at køre bil, når man har drukket. Så skal vi frem til, at det er uacceptabelt at bruge telefonen, når vi cykler, siger han til BT.

Undersøgelsen viser, at det især er de unge cyklister, der har svært ved at lade telefonen være, mens de cykler. Mere end hver tredje af de 18-29 årige har således brugt deres telefon de seneste to måneder, mens de cyklede og 18 % har svaret, at de bruger den dagligt, mens de cykler.

Hos Rådet for Sikker Trafik er man i gang med en kampagne under navnet ”Cykl, når du cykler”, som netop skal gøre opmærksom på problemet. I kampagnen opfordres cyklisterne til at bruge to sekunder mere på at orientere sig i kryds og i øvrigt være mere opmærksomme i trafikken.

Håndholdt telefon på cyklen kan koste bøde

Jesper Sølund, der er dokumentationschef for Rådet for Sikker Trafik, forklarer til BT, at man – udover at risikere at komme alvorligt til skade – også risikerer en bøde på 1.000 kr., hvis man bruger håndholdt telefon, mens man cykler.

De alvorlige skader fra trafikulykker kender vi desværre alt for godt fra vores arbejde i Erstatningsgruppen.

ERSTATNINGSGRUPPEN er dagligt i kontakt med personer, der er kommet til skade, blandt andet i trafikulykker. Èt er at man aldrig kan gardere sig 100 % i mod at blive påkørt, men ved at have opmærksomheden rettet mod trafikken kan man forhåbentlig undgå nogle af de farlige situationer, der kan opstå.

ERSTATNINGSGRUPPEN håber, at kampagnen kan få flere til at droppe telefonen i trafikken, for de bløde trafikanter, som cyklister og fodgængere jo er, risikerer i højere grad at få alvorlige skader så som hovedtraumer eller brud, som invaliderer dem varigt, , og det er en høj pris at betale for at tjekke facebook, svare en sms eller hvad man ellers måtte bruge telefonen til, mens man cykler.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.