Uopmærksomhed i trafikken kan blive dyrt uden ansvarsforsikring

Cyklister skal også være opmærksomme i trafikken

Der bliver løbende afholdt kampagner, der skal henlede bilisters opmærksomhed på, at manglende fokus i trafikken kan være livsfarligt, men hvad med cyklisterne, der også risikerer at betale en høj pris, hvis uheldet er ude.

Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på din bil, men når det gælder cykler, er der ingen regler, og det kan i sidste ende få stor økonomisk betydning, hvis du som cyklist påkører nogen, der kommer til skade.

Uden ansvarsforsikring hænger du selv på den

Cyklister, der sms’er under kørslen eller hører høj musik i hovedtelefonerne, er ikke noget unormalt syn i gadebilledet. Det er uheldigt, for det betyder, at der ikke er fuld fokus på den omgivende trafik. Det fører i nogle tilfælde til sammenstød med andre cyklister eller med en påkørsel af en fodgænger, og i værste fald ender det med svære personskader.

Din ansvarsforsikring dækker det ansvar, du kan blive pålagt, hvis du forvolder skade på andre personer eller deres ejendele. Ansvarsforsikringen indgår typisk som led i indboforsikringen, og den er der desværre nogen, som vælger at spare væk, hvis de er af den overbevisning, at indboet ikke udgør nogen særlig værdi.

Hvis du ikke har en ansvarsforsikring, kan det blive en dyr omgang, for i så fald hæfter du selv for eventuelle skader, som du påfører andre, og der kan være tale om ganske betydelige beløb, som vil påvirke din økonomi mange år fremover. Hvis du forvolder så stor skade på en anden person, at vedkommende eksempelvis mister erhvervsevnen helt eller delvist, kan et erstatningskrav hurtigt løbe op i flere millioner kroner.

Tre gode råd til cyklisterne

Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser, at efterårsmånederne traditionelt tegner sig for en god del af de cykelulykker, der hvert år sker på de danske veje. ERSTATNINGSGRUPPEN har derfor følgende tre gode råd til cyklisterne.

  • Vær opmærksom i trafikken
    Vigtigst er det at have opmærksomheden rettet mod trafikken, og i øvrigt sikre at man også selv er synlig i form af lys og reflekser, nu hvor den mørke tid er begyndt
  • Sørg for at du har en ansvarsforsikring
    Tegn en indboforsikring og sørg for, at ansvarsforsikringen indgår som en del af den, så du har en forsikring, der dækker, hvis du uforvarende skulle komme til at påføre andre skade
  • Tegn en ulykkesforsikring
    En ulykkesforsikring dækker, hvis du selv kommer til skade, så sådan en bør du også tegne

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.