Erstatning ved trafikuheld

3 trafikuheld på få dage. ERSTATNINGSGRUPPEN giver råd og vejledning

Den danske sommer er startet. Det er en dejlig tid for de fleste danskere, men desværre må vi erkende, at alt for mange ikke er gode nok til at passe på sig selv i trafikken. Alene i de seneste dage, er der registreret flere trafikuheld. Alene på en enkelt dag blev der registreret 3 uheld.

Hvad skal du gøre hvis du bliver direkte involveret i et trafikuheld?

Hvis du har været impliceret i et trafikuheld, så skal du være opmærksom på følgende:

  • Søg læge straks.
  • Sørg for at blive undersøgt grundigt og få dokumenteret hvilke gener du har pådraget dig.
  • Det er vigtigt at dine gener og symptomer fremgår af din journal i umiddelbar tilknytning til skadestidspunktet.
  • Husk også at notér modpartens kontaktoplysninger og forsikringsselskab samt evt vidner til det pågældende trafikuheld.
  • Anmeld skaden til relevante forsikringsselskaber. De ved alt om hvordan man håndterer skader i forhold til trafikuheld.

Er du i tvivl om hvordan du skal forholde dig til ovenstående – eller har du fornyligt været ude for et trafikuheld, og er du i tvivl om hvad du skal gøre – da er du mere end velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen for råd og vejledning.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.