Gode råd lige efter skaden

 Kontakt din læge:
Det er vigtigt at du opsøger egen læge eller skadestue straks efter skaden for at blive undersøgt og få afdækket, hvilke skader du har pådraget dig. Det er dig, der skal bevise overfor forsikringsselskaberne, at du har pådraget dig en personskade. Det er derfor vigtigt, at dine symptomer fra skaden fremgår af dine lægejournaler i umiddelbar tilknytning til tidspunktet for skaden.

Anmeld skaden til forsikringsselskaberne:
Det er meget vigtigt, at skaden bliver anmeldt til alle relevante forsikringsselskaber hurtigst muligt efter skaden. Vi kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke forsikringsselskaber skaden skal anmeldes til.

Speciallægeundersøgelse:
I mange erstatningssager vælger forsikringsselskaberne at indhente en speciallægeerklæring til brug for vurderingen af erstatningskravene. Speciallægeerklæringen kan få stor betydning for, hvilken erstatning, der i sidste ende bliver udbetalt. Det er derfor meget vigtigt, at erklæringen bliver lavet af en egnet speciallæge. I kraft af vores mangeårige erfaring med erstatningssager, kan vi hjælpe dig med at vælge den rigtige speciallæge til vurdering af din skade.

Forældelsesfrister:
Det er meget vigtigt at være opmærksom på frister for anmeldelse og forældelse. Det kan være nødvendigt, at søge hjælp til at opnå suspension af forældelsesfristerne, så du ikke mister retten til erstatning.

Søg eventuelt juridisk bistand:
Mange erstatningssager er komplicerede, og det kan ofte være en god idé at søge juridisk bistand. Vi tilbyder en gratis gennemgang af din erstatningssag, og du er også velkommen til at læse mere om dine erstatningsmuligheder her på siden.

Udgifter til advokat:
Ofte er det således, at den der er ansvarlig for en skade er dækket af en ansvarsforsikring. Det involverede forsikringsselskab og den skadelidte har som udgangspunkt modsatrettede interesser og det kan i mange tilfælde være nødvendigt for den skadelidte at benytte sig af advokatbistand. Tilskud til udgifter til advokatbistand kan kræves erstattet af den, der har forvoldt skaden – og dermed det involverede forsikringsselskab.