Erstatning ved uheld med drone

Tjek reglerne før du slipper dronen løs

Droneflyvning er blevet uhyre populært i løbet af de seneste par år, men der er en række regler, du skal være opmærksom på, og det kan koste dig dyrt, hvis du overtræder dem eller uheldet er ude.

Bøde og erstatning

De første domme i sager om udspionering med droner er allerede faldet. Den første dom der faldt var til en mand, som dengang blev idømt en bøde på 3.500 kroner for gentagne gange at have fløjet rundt i et villakvarter og kigget ind af folks vinduer.

3.500 kroner står dog langt fra mål med de beløb, du kan ende med at skulle betale, hvis din drone forvolder skade på andre. Flere ansvarsforsikringer dækker ikke den type skader, og i så fald er der kun dig selv til at betale regningen.

En drone, der flyver rundt i 100 meters højde, vil opnå en meget høj fart, hvis den styrter ned, og den vil kunne forvolde stor skade, hvis den eksempelvis falder ned i hovedet på en person.

Erstatningsbeløbet kan hurtigt løbe hurtigt op i en kvart million kroner eller mere, hvis den tilskadekomne pådrager sig en méngrad og et erhvervsevnetab.

ERSTATNINGSGRUPPEN råder derfor til, at man sætter sig grundigt ind i reglerne, før man hopper med på moden og anskaffer sig en drone.

Regler for droneflyvning

Reglerne for droneflyvning kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside, og de omhandler blandt andet, hvilken højde dronen må flyve i, samt hvilken afstand dronen skal holde til definerede mål.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i den forbindelse skelnes mellem, om din drone vejer over eller under 250 gram. Vejer den over 250 gram, er der skærpede regler, som bl.a. medfører, at der skal tegnes en lovpligtig ansvarsforsikring, og du skal have et dronetegn. Vejer den under 250 gram, er reglerne lempet, og det er bl.a. ikke nødvendigt med en ansvarsforsikring og et dronetegn.

Sørg for løbende at holde dig opdateret på eventuelle ændringer.

ERSTATNINGSGRUPPEN har 4 gode råd til dig, som har købt en drone

  1. Tegn altid en ansvarsforsikring på dronen, uanset om den kun vejer under 250 gram.
  2. Sørg for at sætte dig grundigt ind i de regler, som vedrører den drone, du har fået.
  3. Hvis du selv bliver ramt af en drone, er det vigtigt, at får navn og telefonnummer på ejeren af dronen samt navn og telefonnummer på eventuelle vidner.
  4. Hvis du selv bliver ramt af en drone, er det også vigtigt, at du søger læge inden for 72 timer, så dine skader bliver dokumenteret i din lægejournal, det er meget vigtigt for, om du kan komme igennem med et krav.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.