Få advokatrådgivning om erstatning

Vrede og gråd øger risikoen for trafikulykker

Amerikanske forskere har undersøgt, hvad der sker, lige inden en trafikulykke indtræffer, og følelsesudbrud er en af de faktorer, der forårsager uheld i trafikken.

Uopmærksomhed, følelser og fejl fører til trafikulykker

Forud for konklusionerne har de amerikanske forskere installeret videoer i en række biler og efterfølgende gennemset videooptagelser af sekunderne umiddelbart før 9.000 trafikulykker. Det skriver videnskab.dk.

Overordnet viste undersøgelsen, at i næsten 9 ud af 10 trafikulykker begik føreren en fejl, var påvirket eller blev forstyrret af nogen eller noget under kørslen.

  • Fejl under kørslen kan for eksempel være manglende signal eller vigepligt, eller hvis chaufføren foretager en brat opbremsning. Forskerne fandt frem til, at fejl øger risikoen for trafikulykker 18 gange.
  • At påvirkning af stoffer og alkohol kan føre til ulykker, kommer formentlig ikke bag på nogen, men undersøgelsen viste, at også følelsesmæssig påvirkning kan føre til ulykker. Mere præcist er risikoen for trafikulykker 10 gange højere, hvis man kører, mens man er vred eller ked af det.
  • Uopmærksomhed for eksempel på grund af mobiltelefonen, øvrige passagerer eller andet øger også risikoen for ulykker markant. Ulykkestal viser, at næsten 70 procent af bilisterne var distraherede, da ulykken skete.

Hvis du er kommet til skade i trafikken, kan du bestille en gratis sagsgennemgang her og få svar på, om du har krav på erstatning.

Du kan have krav på erstatning, selvom trafikulykken var din skyld

Selvom en trafikulykke skyldes uopmærksomhed fra din side, kan du have krav på erstatning.

Når man kigger på et trafikuheld ud fra en erstatningsmæssig betragtning, er det ikke skyldsspørgsmålet, der er afgørende for, om man har krav på erstatning eller ej. Man vil forholde sig til, at der er sket et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og det betyder, at der ansvar og erstatningspligt for begge de involverede parter.

Hvis du har begået en fejl, som eksempelvis at foretage en brat opbremsning eller holde for kort afstand til andre biler, vil du også have krav på erstatning. Reglerne er nemlig sådan, at der altid er dækning for personskade, når der er flere køretøjer involveret. Det skyldes, at modpartens lovpligtige ansvarsforsikring dækker, uanset hvem der bærer skylden for ulykken.

I nogle tilfælde vil man opleve, at forsikringsselskaberne vil anføre, at der skal ske en nedsættelse af erstatningen, hvis en bilist har opført sig meget uforsvarligt, men selv i den situation, vil erstatningen ikke helt bortfalde.

Hos Erstatningsgrupen anbefaler vi, at man rådfører sig med en advokat, før man vælger at acceptere en nedsættelse af erstatningsbeløbet, for når man først har accepteret en nedsættelse, kan det ikke ændres.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.