Trafikulykke pga. sol - få råd om erstatning

Vintersolen er skyld i trafikulykker

I vinterhalvåret står solen lavt på himlen og hvert år sker der trafikulykker, fordi en fører bliver blændet af den skarpe sol, men dækker forsikringen egentlig, når skylden i princippet er ens egen?

For mange kan det sikkert synes mærkværdigt, at man kan være berettiget til erstatning, hvis man selv har været skyld i en ulykke, men når det gælder trafikulykker, er det imidlertid ofte tilfældet.

Erstatning uanset skyld

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke, hvor der er en modpart, kan du som udgangspunkt søge om erstatning, også selvom du selv er skyld i ulykken.

Hos Erstatningsgruppen oplever vi ofte, at personer, der har været skyld i en trafikulykke har dårlig samvittighed, og det sidste de ønsker, er at kræve erstatning fra den person de er kørt ind i.

Når der sker trafikuheld mellem motoriserede køretøjer, er det imidlertid ikke spørgsmålet om skyld, der afgør, om der kan kræves erstatning eller ej. Færdselsloven siger nemlig, at der altid er ansvar for personskade, når der er flere biler involveret. Det er modpartens lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker, uanset hvem der bærer skylden for ulykken.

Der er undtagelser

Hvis der ikke er en anden bilist indvolveret i ulykken, forholder det sig anderledes.

Hvis du kører ind i en lygtepæl, fordi du bliver blændet af solen, er der ingen modpart, og så har du udelukkende mulighed for at søge erstatning for personskade fra dine egne forsikringer. Hvis du skal have erstatning for andet end varigt mén, vil det dog typisk kræve, at du har en førerpladsforsikring.

Det samme gælder som udgangspunkt, hvis du påkører en lovligt parkeret bil.

Uanset om der er en modpart eller ej, har Erstatningsgruppen disse tre gode råd, hvis du kommer til skade i en trafikulykke;

  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, og i hvert fald indenfor 72 timer
  • Sørg for at få kontaktoplysninger på eventuelle vidner og sikre dig dokumentation i form af billeder, f.eks. taget med din mobil
  • Anmeld skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.