Få rådgivning om erstatning ved trafikuheld

Undgå trafikulykker og kør bil, når du kører bil

En kampagne fra Rådet for Sikker Trafik skal gøre os opmærksomme på, hvor farligt det er for trafiksikkerheden, når vi ikke har øjnene på vejen, mens vi kører bil. Kampagnen hedder ”Kør bil, når du kører bil”.

Rådet for Sikker Trafik oplyser, at uopmærksomhed spiller ind i hver 3. dødsulykke i trafikken! Det er således ulykker, som kan undgås, hvis vi som bilister husker, at opmærksomheden skal være på vejen og kørslen, og ikke på eksempelvis mobiltelefonen, radioen eller eventuelle medpassagerer.

Mobiltelefonen er skyld i trafikulykker

Særligt smartphonen er en synder, når det handler om uopmærksomhed i trafikken, da vi i langt højere grad end tidligere lader os styre af den.

Læge Imran Rashid fortæller i en video på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside, at mobilen er pirret til at vække vores nysgerrighed og skabe det, han kalder en ”cliff hanger hjerne”. Smartphonen sørger altså for, at vi konstant er optaget af, at der sikkert sker noget interessant på telefonen ”lige om lidt”.

Det er forventningen om, at der sker noget spændende lige om lidt, som driver os til at kigge på vores smartphone, og som gør det svært for os at have fokus på det, der sker lige nu og her og rundt omkring os. Læge Imran Rashid fortæller, at når vi keder os, f.eks. når vi holder for rødt, så vil vores hjerne lede os til at kigge på mobilen, da det er det, vi plejer at udfylde vores kedsomhed med.

Hvad sker der, når vores opmærksomhed er et andet sted?

Hvis vi har fokus et andet sted end på kørslen, f.eks. fordi vi er midt i en dybere samtale under kørslen, så reagerer vi i følge læge Imran Rashid langsommere, og vi bevæger øjnene kortere fra side til side, og derved orienterer os mindre og mindre. Endeligt kan der ske det, at vi bliver ”uopmærksomt blinde”, hvilket betyder, at selvom vi ser ting, så er det ikke sikkert, at vi registrerer dem, fordi det ikke var det, vi var optagede af – det var samtalen.

I princippet kan man derfor tale om, at vi kørte bil med lukkede øjne.

Hvad kan vi gøre for at ændre den dårlige vane?

Læge Imran Rashid fortæller, at det er væsentligt for at komme af med vanen, at vi er bevidste om, at det er et problem, og at vores brug af mobiltelefonen er et problem.

Dét, vi konkret kan gøre er f.eks. at bruge ”forstyr ikke”-funktionen på mobilen, så vi ikke bliver forstyrrede under kørslen. Derudover er det væsentligt, at vi er bevidste om vores vaner om brugen af mobilen. Hvis du er typen, der konstant har behov for at tage den frem, skal den ikke ligge tæt på dig under kørslen. Læg den et sted hvor du ikke kan få fat i den under kørslen. Hvis du ved, at du skal have skrevet en sms eller andet, så få det gjort inden du starter kørslen.

I Erstatningsgruppen er vi store tilhængere af kampagnen og vi håber, at den når ud til rigtig mange danskere, da det er et skræmmende højt antal trafikulykker, der skyldes uopmærksomhed, og som rent faktisk kunne være undgået. Derfor vil vi også opfordre til, at vi alle kører bil, når vi kører bil.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.