Erstatning ved fyrværkeriskader

Uansvarlig håndtering af fyrværkeri kan koste erstatning

2020 står for døren, og traditionen tro skydes det ind med et brag. Fyrværkeri kan medføre meget alvorlige fysiske skader, men imidlertid kan det også danne grundlag for en erstatningssag, hvis fyrværkeriet ikke håndteres på forsvarlig vis.

Fyrværkeri fører til skader hvert eneste år

Hvert år sker der alvorlige fyrværkeriulykker, og du kan holdes erstatningsansvarlig, hvis du påfører andre skade. Hvis du har en ansvarsforsikring, vil denne som udgangspunkt dække, men der er situationer, hvor den ikke dækker.

Hvis du handler groft uagtsomt, dækker din ansvarsforsikring ikke. Et eksempel kan være, hvis du kaster fyrværkeriet efter andre, eller hvis du skyder det hen langs jorden i stedet for op i luften. Endvidere vil din ansvarsforsikring lægge vægt på, om du benytter dig af ulovligt fyrværkeri eller på anden vis optræder uforsvarligt. Nogle gange kan et højt alkoholindtag være den direkte årsag til uheldet, og i dette tilfælde kan det også være svært at få forsikringen til at dække.

Erstatning kan løbe op i mange hundredetusinde kroner

Hvis du har handlet tilpas uagtsomt, så din ansvarsforsikring ikke dækker – eller hvis du slet ikke har en ansvarsforsikring – vil du selv skulle betale erstatningen, hvis du har påført andre en skade.

– Fyrværkeri kan medføre ganske alvorlige personskader. Hvis du påfører en anden skade, og der er tale om både méngrad og et erhvervsevnetab, ser vi ofte, at et erstatningsbeløb ligger i et niveau på mellem 200.000 og 2 millioner kroner. Der kan således være tale om meget høje summer, siger advokat Malene Juhl fra Erstatningsgruppen.

Hvis du selv er kommet til skade, kan det få betydning for den ménerstatning, du eventuelt skulle have haft fra din ulykkesforsikring, hvis eksempelvis beruselse er årsagen til, at du kommer i farezonen for en raket.

Erstatningsgruppen opfordrer alle til at behandle fyrværkeriet med respekt og i øvrigt tage de gængse forholdsregler såsom sikkerhedsbriller og forsvarlig afstand til eventuelle tilskuere til fyrværkeriet.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.