Få hjælp til erstatning efter ulykke på elcykel

Trafikulykker med elcykler fordoblet

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker vil have afdækket, hvorfor der sker trafikulykker med elcykler.

I 2014 blev tre elcyklister dræbt, mens tallet i 2015 var steget til otte. Begge år kom 20 cyklister alvorligt til skade. Det har fået Havarikommissionen til at starte en undersøgelse af, hvorfor ulykkerne sker.

Baggrunden for trafikulykker med elcykler

– Elcykler er ret nye i trafikbilledet, så der er brug for at få bygget viden op om, hvad der ligger bag ulykker med elcykler, så vi kan finde gode værktøjer til at forebygge dem, siger formand for Havarikommissionen Mette Fynbo.

I forbindelse med undersøgelsen er et udsnit af landets politikredse blevet bedt om at indberette, når der sker alvorlige ulykker, hvor en knallert eller elcykel er involveret. Hver enkel ulykke vil herefter blive analyseret grundigt med henblik på at identificere de faktorer, der var medvirkende til ulykken og som forværrede skaderne.

Vejdirektoratet har tidligere lavet en opgørelse, der viser, at elcykler er involveret i hver tiende dødsulykke på cykel. Læs mere om det her.

Det forventes, at resultaterne af undersøgelsen foreligger i 2018, men formanden for Havarikommissionen kan allerede nu sige, hvor en del af fokus vil ligge.

– Vi forventer, at vores undersøgelse blandt andet kan belyse, hvad knallertkørernes og elcyklisternes hastighed betyder for ulykkerne. Et vigtigt fokus vil også være på deres adfærd og på, hvor det går galt i samspillet med for eksempel bilisterne, siger Mette Fynbo.

Sådan skal du gøre, hvis du kommer til skade i en trafikulykke

Hvis du pådrager dig en skade i en trafikulykke, hvor der er en modpart, kan du søge om erstatning. Det gælder også, selvom du selv er skyld i ulykken.

Hvis du er kommet til skade i en trafikulykke og skal søge erstatning, er skyldsspørgsmålet under normale omstændigheder ikke relevant. Så længe der er en modpart, kan der søges erstatning, da den søges ved modpartens ansvarsforsikring.

ERSTATNINGSGRUPPEN har tre råd, hvis du har været involveret i en trafikulykke;

  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, så skaden kan blive opført i din lægejournal
  • Anmeld skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Er du kommet til skade i trafikken, og er du I tvivl om, om du kan få erstatning? Få en gratis gennemgang af din sag her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.