Få hjælp til erstatning ved trafikulykker

Status på politiets indsats for at mindske trafikulykker ved skolestart

Igen i år gennemførte politiet målrettede indsatser landet over i forbindelse med skolestart, og der er noget, der tyder på, at indsatserne har en effekt.

I år fandt indsatserne sted i ugerne 32-34 og de var koncentreret om skoleveje, hvor der især var fokus på

  • Bilernes hastighed
  • Om børnene var spændt fast i bilerne med sikkerhedssele
  • Om førerne selv anvendte sikkerhedssele
  • Skolepatruljernes arbejde og
  • Forældrenes adfærd i trafikken, herunder parkering, i forbindelse med aflevering af børn ved skolerne

Læs mere om indsatserne her

Mere end 7.000 forseelser på tre uger

Resultatet af de tre ugers kontrol er for nyligt offentliggjort af Rigspolitiet. Det blev til samlet lidt over 7.100 forseelser, hvilket er 500 mindre end sidste år.

Forseelserne dækker blandt andet over;

  • 4.768 hastighedsovertrædelser af den generelle hastighed i byerne. I 2015 var tallet 4.998
  • 1.434 overtrædelser af den skiltede hastighed. I 2015 var det 1.284
  • 280 voksne brugte ikke sikkerhedssele. I 2015 gjaldt det 521 voksne
  • 137 tilfælde hvor børnene ikke var fastspændt med sele. I 2015 var tallet 136
  • 86 brugte deres mobiltelefon under kørslen. I 2015 var der tale om 163

Erik Terp Jensen, der er chef for Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, glæder sig over, at flere bilister i løbet af de tre kontroluger i år har benyttet sikkerhedsseler og undladt at tale i mobiltelefon.

Læs også vores tidligere artikel ”Risiko for trafikulykker: 30 % af de uopmærksomme taler i telefon”

– Det er dog bekymrende, at alt for mange bilister ikke sikrer sig, at deres børn er korrekt spændt fast i bilen, hvilket i øvrigt sanktioneres med en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet. Herudover må vi desværre konstatere, at der også i år er alt for mange bilister som ikke overholder hastighedsgrænserne på vejene omkring skolerne, siger han.

Hvis uheldet er ude, og et barn pådrager sig en skade, for eksempel fordi det ikke er fastspændt eller bliver påkørt på vej til skole, adskiller beregningen af erhvervsevnetab sig for børn sammenlignet med voksne, idet børnene jo endnu ikke er på arbejdsmarkedet.

Du kan se hvordan den beregnes og læse mere om erstatningstakster her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.