Få rådgivning om erstatning ved trafikulykker

Sommerhygge skyld i trafikulykker

I uge 26 – 32 gennemføres spritkampagnen 2020, der skal forsøge at mindske antallet af alvorlige trafikulykker henover sommeren. Kampagnen laves som et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik, landets kommuner, TrygFonden og politiet.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der set over de sidste ti år (2010-2019) er sket et stort fald i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne personer i trafikulykker, hvor der har været alkohol involveret. Fra 2016 til 2018 er den positive udvikling imidlertid stagneret.

Alkohol fører til flere trafikulykker

Grunden til, at politiet er på vejene med ekstra spritkontroller hele sommeren og at kampagnen gennemføres i samme tidsrum er, at der traditionelt set er mange spritbilister på vejene om sommeren. Sidste sommer blev 1.272 personer således sigtet for spritkørsel i juni og juli.

En af udfordringerne er, at der i sommermånederne er mange sociale arrangementer, hvor folk mødes impulsivt og nyder alkohol, og måske glemmer at få aftalt på forhånd, hvordan de skal komme sikkert hjem, hvis de får for meget at drikke.

– Det kan være svært at vurdere, hvornår man har fået for meget til at kunne køre lovligt, når man sidder i sommervarmen, og en genstand bliver til flere. Vores råd er, at hvis man er det mindste i tvivl om sin promille, så bør man lade bilen stå, siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Udover at opfordre bilisterne til at lade bilnøglerne blive i lommen, hvis de har drukket, opfordrer den landsdækkende kampagne mod spritkørsel også omgivelserne til at blande sig, hvis en beruset person vil køre.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der er god grund til den oplysende indsats. Fra 2017-2019 mistede 106 mennesker livet og 521 kom alvorligt til skade i trafikulykker, hvor der var alkohol involveret.

Fra ERSTATNINGSGRUPPENs side bakker vi naturligvis op om rådet om at lade bilen stå, hvis du har drukket. Derudover skal du huske, at det tager tid at forbrænde alkohol, så hvis promillen har været høj, anbefaler ERSTATNINGSGRUPPEN, at du går eller cykler til bageren næste morgen.

ERSTATNINGSGRUPPEN har desuden disse tre råd, hvis du er involveret i en trafikulykke og kommer til skade;

  • Tag på skadestuen eller til læge med det samme
  • Få navne og adresser på involverede parter og eventuelt registreringsnummeret på modpartens bil
  • Anmeld skaden til de relevante forsikringer

Er du i tvivl om, om du er berettiget til erstatning? Få en gratis gennemgang af din sag her.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.