Få rådgivning om erstatning ved trafikulykker

Selen kan redde dit liv i en trafikulykke

Politiet i hele Europa har generelt et stort fokus på brug af selen. Dette er med god grund, for selen kan faktisk redde dit liv, hvis du bliver impliceret i en trafikulykke

Selen minimerer risikoen for at blive dræbt i en trafikulykke

I Danmark har det været lovpligtigt at anvende sele siden 1976. Det er lovpligtigt på både for- og bagsæde, og der er god grund til at følge loven.

Ifølge politiet viser analyser af ulykker nemlig, at sikkerhedsselen kan sikre dig mod at komme alvorligt til skade eller måske omkomme i en trafikulykke. Hvis du anvender sikkerhedssele, reducerer du, som bilist, sandsynligheden for at blive dræbt i et trafikuheld med hele 50 procent.

Bøden for at køre uden sele er 1.500 kroner, med mindre du har en gyldig lægeerklæring.

Brugen af sele er imidlertid ikke det eneste, politiet er særligt opmærksomme på. Det samme gælder brugen af mobiltelefon.

Rigspolitiets Nationale Færdelscenter har oplyst, at risikoen for at blive involveret i en trafikulykke ved at tale i håndholdt mobiltelefon under kørslen er op til fire gange højere end ved ikke at bruge telefonen. Netop derfor er det en vigtig opgave for politiet at sætte fokus på disse områder.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN er vi løbende i kontakt med personer, der har været impliceret i trafikulykker, og der er ingen tvivl om, at der ofte er tale om meget alvorlige personskader, når de involverede ikke har brugt sele.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN har vi desuden fået lavet denne video, der fortæller mere om erstatningsmulighederne efter en trafikulykke.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.