Få hjælp til erstatning efter en trafikulykke

Sæson for traktorer på vejene

Sensommer betyder flere traktorer på vejene, og dermed øges risikoen for trafikulykker, hvor traktorer er direkte eller indirekte involveret. Hvad kan man som bilist gøre for at mindske risikoen? Og hvordan bør man forsikre sig som traktorejer?

Skærpet opmærksomhed nedsætter risikoen

Traktorernes konstruktion betyder, at de ofte er både højere og bredere end almindelige personbiler. De fylder altså mere på kørebanen, og da de tilmed kører langsommere, opstår der en øget risiko for ulykker.

Når traktorerne blander sig med den øvrige trafik på de almindelige veje, er det nødvendigt med øget opmærksomhed hos både traktorførere og billister, hvis ulykkerne skal undgås.

Husk ansvarsforsikringen

I Danmark er det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring til sit motorkøretøj. Det gælder også traktorer.

Hvis du som traktørfører bruger din traktor på veje, der benyttes til almindelig færdsel, har du pligt til at tegne en ansvarsforsikring. Dette gælder, uanset hvor få meter der er tale om, om vejen er privat eller offentlig, eller hvor sjældent du måtte køre på vejene.

Ansvarsforsikringen dækker dit ansvar som ejer af køretøjet, hvis uheldet er ude og du ender med at være skyld i en ulykke.

Tre råd hvis du er kommet til skade

Hvis du er kommet til skade i en ulykke, der involverer en traktor, har ERSTATNINGSGRUPPEN disse tre råd til dig

  • Få oplysningerne på traktorens ansvarsforsikring så du kan anmelde skaden hertil
  • Søg læge hurtigst muligt
  • Anmeld skaden til din egen ulykkesforsikring

Ved traktorens ansvarsforsikring vil du have mulighed for at søge erstatning for eventuelle behandlingsudgifter, svie- og smerte, varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab, forudsat at du opfylder betingelserne herfor.

I nogle tilfælde vil der derudover også kunne opnå erstatning hos din egen ulykkesforsikring, så det er vigtigt, at du anmelder skaden begge steder.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.