Trafikulykke på cykel - få rådgivning om erstatning

Sådan undgår du højresvingsulykker

I sidste uge så en oplysningskampagne mod højresvingsulykker dagens lys. Kampagnen skal minde cyklisterne om, hvordan de passer på sig selv og uddanne chaufførerne bedre.

Hold afstand til lastbilens forhjul

I 90 procent af højresvingsulykkerne rammes cyklisten af lastbilens forhjul eller forreste hjørne. Det grundlæggende budskab i oplysningskampagnen, der blandt andet vil køre på TV, lyder derfor ”Undgå højresvingsulykker – hold øje og hold afstand til lastbilens forhjul”.

Heldigvis er antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker faldende, men kigger man på de seneste 10 år, skyldes cirka 15-20 procent af trafikulykkerne, hvor en cyklist er blevet dræbt, en højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist.

Kampagnen har derfor formuleret en række gode råd til cyklister, der forhåbentlig kan medvirke til at nedbringe antallet af højresvingsulykker yderligere;

  • Hold øje med lastbiler, når du nærmere dig et kryds eller holder i et kryds. Hold især øje med lastbiler ved siden af eller bag ved dig
  • Kør først frem, når du har sikret dig, at lastbilen holder stille
  • Hvis du ikke er sikker på, at lastbilen holder tilbage for dig, så stop og vent, til den er kørt om hjørnet, før du cykler videre
  • Det farligste sted, du kan være, er tæt på lastbilens forhjul, lige når den skal svinge. Hold derfor afstand til forhjulet
  • Kør ikke for hurtigt, når du nærmer dig og passerer et kryds
  • Koncentrér dig om trafikken – brug ikke mobil og hør ikke musik, når du cykler

Efter sommerferien vil fokus blive rettet mod chaufførerne, der ved hjælp af uddannelse og efteruddannelse skal blive endnu bedre til at indstille lastbilens spejle og sikre sig et godt udsyn gennem ruderne, så de ikke overser cyklisterne.

Kampagnen er blevet til i samarbejde mellem 14 virksomheder og organisationer, heriblandt Transportministeriet og Justitsministeriet.

3 vigtige råd hvis du har været involveret i en trafikulykke

Selvom du gør, hvad du kan for at sikre dig mod ulykker, kan uheldet desværre være ude alligevel. Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, hvor der er en modpart, er du berettiget til erstatning.

I ERSTATNINGSGRUPPEN har vi disse tre råd, hvis du er kommet til skade i trafikken;

  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, så dine skader kan blive noteret i lægejournalen
  • Sørg for at sikre dig kontaktinformationer på eventuelle vidner eller dokumentation for eksempel i form af billeder taget med din mobiltelefon
  • Husk at anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.