Få rådgivning om erstatning efter en trafikulykke

Risiko for trafikulykker: 30 % af de uopmærksomme taler i telefon

Da politiet for nyligt gennemførte en landsdækkende indsats mod uopmærksomhed i trafikken, blev der konstateret knap 1.000 forseelser.

Mobiltelefonen koster trafikulykker

Med kampagnen ”Kør bil, når du kører bil” forsøger Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension at gøre danskerne opmærksomme på, at det kan være livsfarligt at være uopmærksom i trafikken under kørslen. Uopmærksomhed bag rattet er nemlig en af de hyppigste årsager til trafikulykker, og når det gælder trafikulykker med dødelig udgang, er uopmærksomhed involveret i hele 35 procent af tilfældene.

Håndholdt mobiltelefon og GPS er to ‘redskaber’, der kan stjæle bilisternes opmærksomhed, og ved politiets netop gennemførte kampagne gjorde mobiltelefonen sig da også uheldigt bemærket. Ved kontrollerne blev der i perioden standset 1.810 køretøjer på landsplan, og der blev konstateret knap 1.000 forseelser. Forseelserne fordelte sig som følger;

  • Benyttet håndholdt mobiltelefon: 299
  • Manglende brug af sikkerhedssele: 116
  • Kørsel frem for rødt/gult lys: 148

Derudover blev otte af de standsede bilister sigtet for spirituskørsel.

Hvad gør jeg, hvis jeg har været impliceret i en trafikulykke?

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN ser vi løbende eksempler på, hvor galt det kan gå, hvis man bliver impliceret i en trafikulykke.

Et splitsekunds uopmærksomhed kan ende i en fatal ulykke, der kan få store konsekvenser for de implicerede, i værste fald for resten af livet, så vi bakker fuldt ud op om kampagnens overordnede budskab: ”Kør bil, når du kører bil”.

ERSTATNINGSGRUPPEN har disse tre råd, hvis ulykken alligevel skulle være ude;

  • Sørg for at få kontaktinformation på modparten og eventuelle vidner og hvis muligt sikre dig dokumentation, f.eks. i form af billeder
  • Få skaderne undersøgt og registreret på skadestuen eller evt. din egen læge indenfor 72 timer
  • Anmeld din skade til alle relevante forsikringsselskaber

På vores film, kan du se mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis uheldet er ude.

ilmen kan du se herunder.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.