Få rådgivning om erstatning efter en motorcykelulykke

Personskade efter ulykke på motorcyklen

30-50 årige er særligt udsatte, når det kommer til motorcykelulykker, og det er oftest de 30-50 årige, der bliver dræbt i motorcykelulykker. Det er hovedsagelig mænd, der er involverede i ulykkerne og for høj fart er ofte skyld heri.

Da foråret er på vej, er det også tiden, hvor motorcykelentusianter finder motorcyklen frem efter flere måneder i vinterhi. Men en tur ude og lufte motorcyklen er ikke helt ufarligt. De fleste uheld resulterer i alvorlig personskade.

Motorcyklen er det næst farligste køretøj. Kun i forbindelse med kørsel på knallert-30, opstår der flere uheld. Mange af de eneulykker, der sker på motorcykel, sker på grund af høj hastighed. De mest almindelige motorcykeluheld sker ved ubetinget vigepligt og ved overhaling ved venstresving.

Der er i gennemsnit 25 dræbte hvert år i motorcykelulykker, tallet har dog været faldende de seneste år, i 2012 blev 11 personer dræbt som følge af uheld på motorcykel. Derudover er der i gennemsnit 190 alvorligt tilskadekomne i motorcykel ulykker årligt. De 30-50 årige risikerer værre skader end de yngre motorcyklister i samme situation.

At de 30-50 årige er de mest udsatte skyldes blandt andet, at motorcyklen hos denne aldersgruppe er et supplement til bilen, og den bruges hovedsageligt i ferier og weekender. Da motorcyklen kun luftes i ferier og i weekender er motorcyklisterne ikke så rutinerede og erfarne, som de fx er som bilister.

Hvis du er kommet til skade, er her tre gode råd til, hvad du skal gøre:

 • Anmeld skaden
  Meld skaden til dit ulykkesforsikringsselskab hurtigst muligt efter ulykken. Er der tale om en soloulykke, er der ikke en ansvarlig skadevolder at gøre krav gældende overfor, men du kan være berettiget til erstatning fra din egen ulykkesforsikring.
  Er der en ansvarlig skadevolder, meld da også skaden til dennes forsikringsselskab.
 • Søg læge
  Hvis du mærker smerter ved eller umiddelbart efter uheldet, bør du opsøge læge eller tage på skadestuen. Læge/skadestuejournalen skal briuges ved et eventuelt senere erstatningskrav i forhold til at kunne bevise, at du har haft smerter lige efter uheld som følge af dette. Vær opmærksom på hvad der bliver skrevet i journalen, så der ikke bliver skrevet noget, som kan misforstås eller som du ikke kan genkende.
 • Søg evt. juridisk bistand
  Mange erstatningssager er komplicerede, og det kan ofte være en god idé at søge juridisk bistand. Vi tilbyder en gratis gennemgang af din erstatningssag.

Kilde: Rådet For Sikker Trafik

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.