Få hjælp til erstatning efter påkørsel af elcykel

Påkørt af elcykel – Sådan får du erstatning

Salget af elcykler er steget fra at udgøre 3 % af salget af nye cykler i 2013 til at udgøre 12 % i 2018. Elcyklerne er imidlertid ikke helt ufarlige. Hvis du bliver påkørt af en elcykel, kan du have ret til erstatning. Læs her hvad du skal gøre.

Siden elcyklerne er kommet i handlen, har deres popularitet været stigende. Tidligere var det primært den ældre generation, der investerede i elcykler, men nu er de yngre generationer også begyndt at tage elcyklerne til sig.

Elcykler bliver imidlertid også beskyldt for at forårsage flere ulykker, blandt andet fordi såvel cyklisterne selv som andre i trafikken kan have svært ved at bedømme elcyklernes hastighed, som jo typisk er højere end almindelige cyklers.

I denne artikel kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en elcykel eller hvis du er kommet til skade, fordi du er blevet påkørt af en elcykel.

Har du en elcykel? Sådan er reglerne

Der er 2 typer af elcykler:

  • Elcykler der kan køre maksimalt 25 km/t
  • Elcykler der kan køre over 25 -45 km/t

Hvis din elcykel kan køre max 25 km/t, er der ikke krav om lovpligtig forsikring. Det betyder, at du selv vil kunne komme til at hæfte økonomisk, hvis du forvolder skade på andre, som derved er berettiget til erstatning. Hvis du har en ansvarsforsikring, vil denne dog som oftest dække.

Hvis din elcykel kan køre over 25 km/t, betragtes den lovgivningsmæssigt som en knallert efter færdselslovens § 2, nr. 7. Det betyder, at du er objektiv ansvarlig for de ulykker, du måtte forvolde ved påkørsel af for eksempel fodgængere eller andre cykelister. At være objektiv ansvarlig betyder, at du er erstatningsansvarlig, også selvom du ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt. I disse tilfælde er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring, og den vil i så fald dække.

Er du blevet påkørt af en elcykel? Det skal du huske

Hvis du er blevet påkørt af en elcykel og er kommet til skade, kan du måske være berettiget til erstatning. Omfanget af dine skader er ikke nødvendigvis kendte lige efter påkørslen, så det er vigtigt, at du får de rette oplysninger, mens du har mulighed for det.

Hos Erstatningsgruppen råder vi dig til, at:

  • Få kontaktoplysninger på cyklisten, herunder vedkommendes forsikringsselskab
  • Få kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • Tage på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt efter ulykken, så skaden kan blive opført i din lægejournal. Det vil være en stor hjælp, hvis der senere kommer en erstatningssag

Derudover skal du anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber, herunder cykellistens ansvarsforsikring og din egen ulykkesforsikring.

Gratis vurdering af din sag?

Vidste du, at vi hos Erstatningsgruppen tilbyder en gratis vurdering af din sag? Klik her, udfyld skemaet og få en gratis vurdering af dine muligheder for erstatning.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.