Nye sygedagpengeregler kan betyde nedsat ydelse

De nye sygedagpengeregler trådte i kraft per 1. juli 2014. Læs hvad de nye regler betyder økonomisk, hvis du er sygemeldt i en længere periode, for eksempel som følge af en påkørsel i trafikken.

Nedsat ydelse efter et halvt år, men…

Med de nye sygedagpengeregler fjernes begrænsningen for, hvor længe du kan være syg uden at miste retten til forsørgelse, men til gengæld er der nu mulighed for, at ydelsen nedsættes til kontanthjælpsniveau efter et halvt år.

Senest et halvt år efter du er blevet syg, skal kommunen nemlig revurdere din situation og i den forbindelse afdække, om du kan fortsætte på sygedagpenge, eller om du i stedet har ret til et jobafklaringsforløb på den lavere ressourceforløbsydelse, svarende til kontanthjælpsniveau.

Hvis det er en anden person, der er årsag til din sygemelding, for eksempel hvis du er blevet påkørt i trafikken og som følge heraf blevet sygemeldt, kan du søge erstatning for mistet indtægt. Hvis du får tildelt erstatning, vil du ikke blive berørt økonomisk af en eventuel lavere ydelse, da det i så fald er modpartens ansvarsforsikring, der skal dække differencen mellem ydelsen og din løn, og det gælder, uanset om der er tale om sygedagpengeydelse eller ressourceforløbsydelse.

Er du kommet til skade som følge af et trafikuheld? Bestil en gratis sagsgennemgang her.

Fakta om de nye sygedagpengeregler

Sådan ser det første halve år af en længere sygemelding ud med de nye regler:

  1. 30 dage, hvor arbejdsgiveren betaler sygedagpenge
  2. 22 uger, hvor kommunen betaler sygedagpenge

Sammenlagt 26 uger og 2 dage, svarende til et halvt år.

Senest et halvt år efter du er blevet syg, skal kommunen revurdere din situation. I forbindelse med revurderingen afgøres det, om du fortsat har ret til sygedagpenge, eller om du i stedet har ret til et jobafklaringsforløb på den lavere ressourceforløbsydelse.

Tre gode råd hvis du er kommet til skade som følge af et trafikuheld med en involveret modpart

  • Få kontaktinformation på modparten samt eventuelle vidner
  • Tag på skadestuen hurtigst muligt
  • Anmeld skaden til modpartens ansvarsforsikringsselskab og din egen ulykkesforsikring hurtigst muligt

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.