Få hjælp til erstatning efter en trafikulykke

Mudder efter traktorer kan resultere i trafikulykker

I forårsmånederne spreder mange landmænd gylle, men det sker desværre, at gyllen ikke kun havner på markerne. Gylle og mudder på vejbanen kan gøre den fedtet og skabe farlige situationer, der ender med trafikulykker.

Fedtede veje kan give udfordringer i forhold til erstatning

FDM peger på, at mudderet fra traktorerne kan skabe farlige situationer, og opfordrer landmændene til at blive bedre til at rydde op efter sig og sætte advarselsskilte op.

– Især for motorcyklister er det rigtig, rigtig farligt, hvis man kommer ind på en vejstrækning, hvor man kommer ud at køre i sådan noget fedtet ler. Det kan få helt fatale konsekvenser, siger afdelingschef Torben Lund fra FDM til DR.

Ifølge Torben Lund glemmer mange landmænd at rengøre vejene, og endnu flere glemmer at markere de fedtede veje med advarselstavler, så blisterne er klar over, at de skal være ekstra opmærksomme. Den betragtning er landmændene midlertidig ikke helt enige i, og landmand Niels Hedermann fra Tylstrup-egnen, der også er bestyrelsesmedlem i landboforeningen LandboNord, siger til DR;

– Landmænd ved godt, at der skal se ordentligt ud omkring deres virksomhed. Det gør der også de allerfleste steder.

Men hvordan forholder det sig egentlig, hvis du kommer til skade på grund af det fedtede føre? Det har ERSTATNINGSGRUPPEN et svar på.

– Hvis det fedtede fører medfører et sammenstød mellem to køretøjer, vil der være mulighed for at hente en erstatning fra de to køretøjers respektive forsikringer.

– Hvis der ikke er andre involveret i trafikulykken og den reelt skyldes landmandens dårlige oprydning, skal man kunne bevise, at det forholder sig således. Hvis man ikke kan det og uheldet i øvrigt er sket i fritiden, er der kun de forsikringer, man selv har tegnet tilbage. Det vil typisk sige en fritidsulykkesforsikring, som ikke dækker et eventuelt erhvervsevnetab.

Hvis du er i tvivl om, om du har mulighed for at få erstatning, kan du bestille en gratis sagsgennemgang her.

3 gode råd hvis du kommer til skade på grund af fedtet føre

Hvis du er kommet til skade i en ulykke, der skyldes fedtet føre som følge af traktorkørsel, har ERSTATNINGSGRUPPEN disse tre råd til dig;

  • Tag billeder med din telefon og få kontaktoplysninger på eventuelle vidner, så du har dokumentation, hvis der senere bliver en sag
  • Søg læge hurtigst muligt, så dine skader bliver opført i lægejournalen
  • Hvis du kan finde den ansvarlige traktorfører, skal du sørge for at få oplysningerne på traktorens ansvarsforsikring, så skaden kan anmeldes dertil. Uanset hvad skal du anmelde skaden til din egen ulykkesforsikring

Hvis du har været involveret i en direkte ulykke med en traktor, kan du klikke her for mere information om, hvad du skal gøre.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.