Erstatning for skader forårsaget af el-løbehjul

Hvordan er du forsikret, hvis du kommer til skade på et el-løbehjul?

En ny trend har ramt storbyerne i Danmark. Transportmulighederne består ikke længere kun af busser og metro, men nu også af el-løbehjul. Men hvem er ansvarlig, hvis der sker en personskade?

Regler for brug af el-løbehjul

Du skal være fyldt 15 år, for at du må køre på et el-løbehjul. Derudover er det kun tilladt at være én person på løbehjulet af gangen. Det er således ikke tilladt at have passagerer med.

Når du anvender et el-løbehjul, gælder der de samme regler som for cyklister – det vil sige, at du skal køre på en cykelsti, hvis der findes sådan en. Det betyder ligeledes, at det ikke er tilladt at køre på fortovet eller på gågaden. Samtidig er det påkrævet, at der er lys på el-løbehjulet, og at du gør brug af cyklistsignaler.

Må du være påvirket af alkohol og køre på el-løbehjul?

Reglerne er de samme, som hvis du er fører af et andet motordrevet køretøj, for eksempel en bil. Din promille må ikke være højere end 0,5. Hvis du er påvirket af euforiserende stoffer, er grænsen 0. Hvis du bliver stoppet af politiet, og de kan konstatere, at din promille er over det tilladte, er konsekvensen, at du bliver anholdt.

Hvis du gør skade på andre, når du kører på el-løbehjul

Hvis du lejer et el-løbehjul, bør du undersøge, om det firma, du lejer løbehjulet af, har tegnet ansvarsforsikring for de skader, du eventuelt forvolder. Du kan også tjekke din egen indbo- og ansvarsforsikring – dækker den skader forvoldt ved kørsel på el-løbehjul? Hvis det ikke er tilfældet, kan du tjekke, om du kan tegne en udvidet ansvarsforsikring.

Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at såfremt du har været påvirket af alkohol over den tilladte grænse, har haft passagerer på løbehjulet etc., kan du risikere, at ansvarsforsikringsselskabet ikke vil betale erstatning, og dermed står du selv med regningen.

Hvis du selv kommer til skade, når du kører på el-løbehjul

Hvis du selv kommer til skade, for eksempel ved at køre ind i en gående forbipasserende, skal du rette henvendelse til din ulykkesforsikring. Ansvarsforsikringen dækker kun de skader, der sker på andre end føreren, og derfor kan du som fører kun søge erstatning hos din ulykkesforsikring. I den forbindelse kan ulykkesforsikringen ligeledes beslutte, at erstatningen nedsættes eller bortfalder, såfremt du var påvirket af alkohol eller lignende situationer, som nævnt ovenfor.

Hvis du kommer til skade ved, at en bil kører ind i dig, mens du selv kører på løbehjulet, vil situationen være en anden. I den forbindelse vil bilens ansvarsforsikring dække skaderne på dig, og løbehjulets ansvarsforsikring vil dække skaderne på bilisten.

Gode råd ved kørsel på el-løbehjul

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN har vi 4 gode råd til dig, der kører på el-løbehjul:

  • Hav altid cykelhjelm på og lys på el-løbehjulet
  • Tjek at løbehjulet opfylder kravene for at må køre lovligt i trafikken
  • Tegn en ulykkesforsikring, så du er forsikret, hvis der skulle ske skade på dig selv
  • Tegn en ansvarsforsikring, og tjek op på at den dækker skader forvoldt ved kørsel med el-løbehjul. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at ansvarsforsikringen kun dækker skader på andre end føreren

Hvis du er kommet til skade, tilbyder ERSTATNINGSGRUPPEN i øvrigt en gratis vurdering af din sag og dine muligheder for erstatning.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.