Høj fart kan resultere i trafikulykker

Politiet gennemfører ofte fartkontrol i hele landet, men frygten for bøder bør ikke være den eneste grund til at overholde hastighedsbegrænsningerne. Fart er nemlig den største dræber i trafikken.

Rigspolitiet kunne i deres nyhedsbrev i oktober måned oplyse, at der i perioden fra fredag den 30. september til søndag den 6. oktober 2019, blev konstateret mere end 10.000 hastighedsoverskridelser ved de målrettede hastighedskontroller.

Der er således tale om rigtig mange mennesker, som ikke overholder hastighedsbegrænsningen og dermed tager et aktivt valg om at udsætte sig selv og andre for fare.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er fart den største dræber i trafikken. For høj hastighed er skyld i halvdelen af alle dødsulykker og kan både være årsagen til, at ulykken sker, og grunden til, at ulykken bliver så alvorlig. Rådet for Sikker Trafik henviser til, at der i perioden 2012-2017 var 416 personer, der mistede livet i en trafikulykke. I 72% af ulykkerne var farten medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28 % var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.

ERSTATNINGSGRUPPEN får hver dag henvendelser fra personer, der har været involveret i trafikulykker, og er kommet til skade som følge deraf. For fleres vedkommende er der tale om skader, som påvirker helbredet og dermed arbejdsevnen og livskvaliteten resten af livet.

ERSTATNINGSGRUPPEN opfordrer til, at man ikke alene overholder fartgrænserne, men generelt skærper opmærksomheden under kørslen.

Hurtigt skift til sommerdæk kan resultere i trafikulykker

Mange har tradition for at skifte til sommerdæk omkring påske, men da vi fortsat har vinteragtigt vejr og nætter med frost, er det for tidligt i år. Det anbefales, at man først skifter til sommerdæk, når risikoen for nattefrost er væk, da vinterdæk har et bedre vejgreb ved lave temperaturer.

Hører du til dem, der har været lidt for hurtigt med at skifte til sommerdæk, bør du derfor være ekstra opmærksom, når du sætter dig bag rattet. 

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.