Når du tager på kør-selv-ferie i udlandet er der flere papirer du bør huske

Har du papirerne i orden inden kør-selv-ferien?

Hvis sommerferien står på bilferie til udlandet, bør du sikre dig, at du har styr på forsikringerne. Ellers kan det hurtigt blive en dyr omgang, hvis uheldet er ude.

Det bør du vide inden køreturen

Inden du pakker bilen for at tage turen til udlandet, bør du sikre dig, at du har de rette forsikringer på bilen og i øvrigt medbringe bilens originale registreringsattest og det blå sygesikringskort på turen.

Hvis du kommer ud for en trafikulykke i udlandet, skal du sørge for at få flest mulige oplysninger på stedet, heriblandt kontaktoplysninger på modparten, vedkommendes forsikringsselskab, bilens registreringsnummer og mærke foruden kontaktoplysninger på eventuelle vidner. Det er også vigtigt, at du opsøger læge indenfor 72 timer og får dokumenteret alle skader i journalen.

Hvis du og modparten kan blive enige om hændelsesforløbet, er det en god idé at få det nedskrevet med det samme og få modparten til at skrive under på det.

Hvis der er sket personskade ved uheldet, vil en eventuel erstatning blive fastsat efter det pågældende lands regler.

Hvis trafikulykken er sket i et EU/EØS-land og du udelukkende har ansvarsforsikring på din bil, skal du tage kontakt til Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM), så snart du er hjemvendt fra ferien. De vil formidle kontakten til det udenlandske forsikringsselskabs repræsentant i Danmark, og den danske repræsentant videreformidler herefter dit krav til det udenlandske forsikringsselskab.

Hvis din bil derimod er kaskoforsikret, kan du nøjes med at anmelde skaden til dit forsikringsselskab, som vil erstatte skaden og herefter vil forsikringsselskabet selv rette et krav mod den udenlandske skadevolder.

Det skal du huske på kør-selv ferien

Inden du triller afsted på sommerferie, bør du sikre dig, at du har husket følgende

  • Kørekort og pas
  • Det blå sygesikringskort. Du kan bestille det blå sygesikringskort på borger.dk
  • Bilens originale registreringsattest

Derudover bør du overveje at tegne en rejseforsikring, så du kan få hjemtransporten dækket, hvis uheldet er ude, ligesom det kan være en god idé at medbringe en international skadesanmeldelse og Det Røde Kort.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.