Vejvrede og erstatning

Har du husket at tegne lovpligtig ansvarsforsikring til dit motordrevne køretøj?

Hvis du har en bil eller et andet motordrevent køretøj, kan det koste dig millioner af kroner, hvis du forvolder skade på en anden, og køretøjet ikke er ansvarsforsikret.

Hvis dit køretøj ikke er ansvarsforsikret, er det nemlig dig selv, der skal betale, hvilket kan blive meget dyrt, hvis du forvolder personskade herunder invaliditet og tab af erhvervsevne.

Det er lovpligtigt at tegne ansvarsforsikringen

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM) har siden november 2018 ført en målrettet kampagne om konsekvenserne ved at køre uden ansvarsforsikring. Den 1. januar 2019 trådte en ny lov desuden i kraft, som betyder, at det koster 250 kroner om dagen, hvis der ikke er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring på køretøjet. Det er langt dyrere at betale dagsgebyrerne, end det er at tegne en ansvarsforsikring.

Det er DFIM, som står for at opkræve dagsgebyret, og gebyret bliver pålagt, indtil der er tegnet en ansvarsforsikring, køretøjet er afmeldt, eller nummerpladen fjernet. DFIM står også for at udbrede kendskabet til loven. De har derfor sendt breve ud om loven til alle, som ikke har tegnet ansvarsforsikring på deres motorkøretøj. Motordrevne køretøjer omfatter bl.a. alle indregistrerede personbiler, varebiler, motorcykler, lastbiler, og knallerter og traktorer.

Loven og kampagnen har heldigvis haft en stor effekt, og DFIM oplyser på deres hjemmeside, at siden kampagnen blev ført og loven vedtaget, er antallet af uforsikrede motorkøretøjer halveret, mere præcist fra 49.389 uforsikrede køretøjer pr. 27. november 2018 til 26.868 uforsikrede køretøjer pr. 21. januar 2019.

Husk at du skal afmelde dit køretøj, hvis det er solgt, skrottet eller stjålet. Du kan kontakte DFIM for vejledning herom, så du gør det korrekt. Du kan finde DFIM’s kontaktoplysninger på deres hjemmeside, hvor du også kan finde flere oplysninger samt FAQ.

Vil du vide mere?

Sagen om Erik der mødte en ko på sin cykeltur

Kan man få erstatning, når man næsten kører ind i en ko på sin cykel? Ja, det kan man godt og hos Erstatningsgruppen har advokat Maria Ulf Hansen netop afsluttet en sådan sag med et godt resultat og erstatning.