Synlighed i trafikken er vigtigt

Erstatning, hvis du bliver påkørt af en cykel

Hvis du som fodgænger bliver påkørt af en cykel og kommer til skade, kan du være berettiget til erstatning.

Erstatning ved påkørsel

Hos Erstatningsgruppen bliver vi løbende kontaktet af fodgængere, som er blevet påkørt af cyklister med skader til følge. Det kan eksempelvis være en situation, hvor cyklisten på grund af uvejr har kigget mere ned i vejen end lige frem, og derved er kommet til at påkøre en fodgænger, der omvendt troede, at cyklisten havde set vedkommende. Resultatet kan eksempelvis være et brækket håndled eller en anden personskade.

Som udgangspunkt vil cyklistens forsikringsselskab dække fodgængerens skade, men det forudsætter naturligvis, at cyklisten er forsikret. Typisk vil ansvarsforsikringen indgå som en del af indboforsikringen.

Når cyklisten ikke er forsikret eller stikker af

Hvis cyklisten ikke er forsikret, kommer cyklisten faktisk selv til at hæfte for skaden, og der kan være tale om et ganske betydeligt beløb.

Hvis cyklisten ikke anerkender kravet og nægter at betale, vil du som fodgænger skulle lægge sag an mod cyklisten for at kunne gøre dit krav gældende. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der er nogle udgifter forbundet med en sådan sag, så for at finde ud af om det økonomisk kan svare sig for dig, er det nødvendigt at tage skadens omfang i betragtning.

Der er dog lidt hjælp at hente, hvis du har tegnet en ulykkesforsikring, da du naturligvis også bør anmelde skaden hertil. Den dækker imidlertid alene varigt mén og eventulle behandlingsudgifter. Den dækker altså ikke eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste eller erhvervsevnetab.

Vi hjælper naturligvis gerne med en vurdering af din sag. Du kan bestille en gratis sagsgennemgang her.

Det sker desværre også, at nogle cyklister vælger at stikke af. Læs her hvordan du står stillet, hvis cyklisten vælger at køre videre.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.