Erstatning ved trafikuheld

Er du skyld i en trafikulykke, og selv kommet til skade?

Selvom du bærer skylden for en ulykke, kan du være berettiget til erstatning.

Erstatning trods skyld

Erstatningsgruppen oplever ofte, at personer, der har været skyld i en trafikulykke er flove, og det sidste de ønsker er at forlange erstatning fra den, de er kørt ind i.

Det er klart, at det ikke er rart at tænke på, at man har været skyld i en ulykke, men langt de fleste har jo ikke handlet på en fuldstændig uforsvarlig måde, men blot været lidt uopmærksomme et øjeblik.

Når man ser på det ud fra et erstatningsmæssigt synspunkt, er det imidlertid slet ikke skyldsspørgsmålet, der afgør, om der skal betales erstatning eller ej. Man nøjes med at konstatere, at der er sket et sammenstød mellem to motordrevne køretøjer, og hvis det er tilfældet, er der ansvar og erstatningspligt for begge de involverede parter.

Fuld erstatning uanset skyldsspørgsmålet

Selvom der er sket overtrædelse af færdselslovens regler, og man helt eller delvist er skyld i ulykken, vil alle implicerede trafikanter, der er kommet til skade i ulykken dog som udgangspunkt være berettigede til erstatning for personskade.

Reglerne er nemlig indrettet således, at der altid er dækning for personskade, når der er flere biler involveret, da modpartens lovpligtige ansvarsforsikring dækker, uanset hvem der bærer skylden for ulykken.

Forsikringsselskaberne vil i nogle tilfælde anføre, at der skal ske en nedsættelse af erstatningen med en procentsats, hvis en bilist har opført sig meget uforsvarligt, men selv i den situation, vil erstatningen ikke helt bortfalde.

Før man vælger at acceptere en nedsættelse af erstatningsbeløbet, bør man derfor have rådført sig med en advokat.

Det kan potentielt være rigtig mange penge, man går glip af, og hvis man først har accepteret en nedsættelse, er det for sent at ændre, selvom der senere i forløbet kommer en advokat på sagen.

Hos Erstatningsgruppen tilbyder vi en gratis gennemgang af din sag, hvis du er kommet til skade.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.