Erstatning ved påkørsel af flugtbilist

Er du blevet påkørt af et udenlandsk motorkøretøj eller en ukendt bil (flugtbilist)?

Har du været udsat for en trafikulykke, hvor der har været en udenlandsk bil involveret, eller du er blevet påkørt af en flugtbilist, kan du i det nedenstående læse om dine muligheder for at søge erstatning gennem Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring.

Udenlandsk motorkøretøj

Hvis du er blevet påkørt af et udenlandsk motorkøretøj, og hvis du har navnet på det udenlandske motorkøretøjs forsikring, så kan du gå ind på www.dfim.dk og under ”handlingslisten” se, hvilket dansk forsikringsselskab der repræsenterer det pågældende udenlandske forsikringsselskab. DFIM (Dansk Forening for Internationale Motorkøretøjsforsikring) er en garantifond, som alle forsikringsselskaber, som tegner ansvarsforsikringer for motorkøretøjer, betaler til.

Hvis det udenlandske forsikringsselskab ikke skulle stå på listen, så hjælper DFIM dig med at behandle sagen. DFIM fungerer som garant for samtlige motorkøretøjer, som forvolder skader her i landet.

Hvis du har kaskoforsikring på din bil, så skal du anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Hvis du derimod ikke har en kaskoforsikring på din bil, kan du kontakte DFIM. DFIM kan hjælpe dig med at få oplyst forsikringsforholdet på det udenlandske motorkøretøj.

Ukendt køretøj/flugtbilist

– Det er min desværre min opfattelse, at mange går glip af erstatning for personskade som følge af et trafikuheld – simpelthen fordi de ikke tror, de kan rejse et krav, hvis skadevolder er ukendt. Skadevolder kan være ukendt enten fordi vedkommende er stukket af fra ulykkesstedet og ikke kan opspores, eller såfremt vedkommende ikke har betalt sin ansvarsforsikring. Men der kan faktisk rejses krav, fortæller advokat Malene Juhl fra Erstatningsgruppen.

– Skadeslidte kan henvende sig til DFIM, som derefter behandler og udbetaler den erstatning, man eventuelt har krav på,” oplyser hun.

DFIM udbetaler erstatning for personskader og tingskader, når det er en flugtbilist, som er skyld i trafikulykken, eller hvis skylden ligger hos en bilist, som ikke har en ansvarsforsikring – og det gælder uanset om skaden er sket i Danmark eller i et andet EU land..

-For at du kan få erstatning fra DFIM, er det et krav, at du kan sandsynliggøre, at skaden er sket på den angivne måde. Dette kan bl.a. ske i form af et vidneudsagn eller en skadestuejournal, der beskriver dine gener efter trafikuheldet. Bevismaterialet skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen til DFIM, forklarer Malene Juhl.

På www.dfim.dk, kan man finde en skadeanmeldelse, som skal udfyldes og indsendes til DFIM. Når DFIM har modtaget anmeldelsen, informerer de om sagens videre forløb. Det er vigtigt, at du husker at medsende alle relevante dokumenter, fx skadestuerapport mv.

Har du spørgsmål til ovenstående eller har du brug for hjælp til din sag, er du velkommen til at kontakte Erstatningsgruppen.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.