Få hjælp til erstatning efter ulykke på elcykel

Elcykler forårsager trafikulykker

Ifølge en opgørelse fra Vejdirektoratet er elcykler involveret i hver tiende dødsulykke på cykel.

Flere elcykler er lig flere trafikulykker

Antallet af trafikulykker på elcykel har været stigende de seneste par år, og ifølge Rådet for Sikker Trafik hænger stigningen blandt andet sammen med, at flere og flere har taget elcyklerne til sig.

En af årsagerne til at elcyklerne forårsager trafikulykker, er farten. Den kommer bag på de øvrige trafikanter og skaber derfor farlige situationer i trafikken. Ved første øjekast ligner elcyklerne nemlig almindelige cykler, så bilisterne overraskes ofte af, at de kører langt hurtigere end forventet, og får derfor ikke tilpasset deres egen hastighed til forholdene.

Hos Ældre Sagen peger man på, at cyklisterne i høj grad skal lære at tænke på, hvordan andre oplever dem i trafikken. Sammen med Cyklistforbundet og Rådet for Sikker Trafik har de formuleret en række gode råd, der skal være med til at øge elcyklisternes sikkerhed i trafikken.

Tre af dem lyder således;

  • Vær ekstra opmærksom på de andre trafikanter
  • Tilpas hastigheden efter forholdene og dine medtrafikanter
  • Husk din cykelhjelm

Vidste du i øvrigt, at efteråret tegner sig for ekstra mange cykelulykker? Det kan du læse mere om her.

Det skal du gøre, hvis uheldet er ude

Hvis du kommer til skade i trafikken, kan du søge om erstatning, hvis der er en modpart. Det gælder også hvis du selv er skyld i ulykken.

Hos Erstatningsgruppen oplever vi, at det kommer bag på mange, at de kan have ret til erstatning, selvom de selv har været skyld i ulykken, men det er ikke desto mindre tilfældet

Erstatningsgruppen har disse tre råd, hvis du har været involveret i en trafikulykke;

  • Sørg for at få kontaktoplysninger på eventuelle vidner
  • Tag på skadestuen eller til egen læge hurtigst muligt, så skaden kan blive opført i din lægejournal
  • Anmeld skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.