Børn kan være erstatningsansvarlige

Elbiler til børn kan blive en dyr fornøjelse

Elbiler i børnestørrelse vil formentlig finde deres vej ind under flere juletræer i de danske hjem, men hvis uheldet er ude, kan de vise sig at blive et dyrt bekendtskab.

Eldrevne køretøjer til børn i høj kurs som julegaveønske

Biler og motorcykler som børnene selv kan køre i/på, står højt på mange børns ønskesedler, men der kan vise sig at være anseelige ekstraomkostninger forbundet med køretøjerne, hvis uheldet for alvor er ude.

Barnet vil nemlig kunne gøres ansvarligt for skader, det påfører andre. Hvis barnet for eksempel kommer til at påkøre en cyklist, som vælter og brækker hånden, vil det skulle vurderes, hvem der er skyld i ulykken.

Om barnet herefter kan blive afkrævet erstatning, afhænger af dets alder og adfærd.

Børn under fem år vil normalt ikke kunne gøres ansvarlige for deres handlinger, så derfor har de heller ikke et erstatningsansvar. Hvis barnet derimod er over fem år men under 14, kigger man på, hvordan et barn på samme alder normalt ville handle i en tilsvarende situation, forklarer Erstatningsgruppen.

Det bliver dyrt uden en ansvarsforsikring

De fleste familier har en ansvarsforsikring som en del af deres indboforsikring, men har man ikke det, skal man selv dække en eventuel erstatning, og det kan løbe op i rigtig store summer, hvis uheldet er ude.

Hvis barnet kommer til at påkøre et andet barn, der kommer så uheldigt til skade, at det pådrager sig en méngrad på 5 % samt et erhvervsevnetab, vil erstatningsbeløbet blive 241.250 kroner (ved anvendelse af 2015-taktser).

Udover at sikre sig at der er styr på familiens forsikringer, er rådet fra Erstatningsgruppen derfor, at man tager de samme forholdsregler, når det kommer til eldrevne børnekøretøjer, som man i øvrigt gør, når børnene færdes i trafikken;

Hvis der ligger en elbil under juletræet, er det en god anledning til at bruge juledagene på at tale om trafiksikkerhed med sit barn og opstille nogle regler for, hvor og hvordan køretøjet skal bruges, samt hvor eventuelt andre børn skal opholde sig, mens der bliver kørt.

Vil du vide mere?

Erstatning gennem DFIM

Erstatning uden kommunal afklaring af arbejdsevne

Tilbage i juni 2019 kom vores klient ud for en trafikulykke på vej hjem fra arbejde. Klienten tog hurtigt efter ulykken fat i Erstatningsgruppen, for at få rådgivning om muligheder og rettigheder i det videre erstatnings- og sygdomsforløb.