Stine Lindbæk Luk

Advokat
Telefon: 76 41 46 96

Jeg er advokat i ERSTATNINGSGRUPPEN.

Som advokat i ERSTATNINGSGRUPPEN arbejder jeg specialiseret med personskadeerstatning herunder trafikulykker, arbejdsskader og sager vedrørende voldsofre. Jeg arbejder også med patientskader, og har skrevet speciale inden for området, hvorfor jeg har en solid viden herom, som kommer de skadelidte, der rådfører sig med mig, til gavn. Jeg arbejder derudover med retssager og udarbejder ansøgninger om retshjælp og fri proces.

Det centrale i personskadeerstatningssagerne er ofte forholdet mellem den skadelidte og forsikringsselskaberne, hvorfor jeg sætter pris på altid at repræsentere skadelidte og aldrig forsikringsselskaberne.

Forsikring
HDI Danmark, Indiakaj 6, 2100 København Ø. Telefon 33 36 95 95. CVR. Nr. 37276251

Artikler af Stine Lindbæk Luk

Erstatning for fodboldskader.

Husk forsikringen før du løber på banen

Fodboldtræningen er startet op igen efter at have været lukket ned i en periode på grund af Corona. Hvis du spillede fodbold før nedlukningen, har du formentlig allerede styr på støvler, benskinner m.v., men hvad med forsikringen?