Erstatningstakster

Hvert år i december måned fastsættes taksterne, der gælder for erstatningsposterne i Erstatningsansvarsloven. Det gælder blandt andet svie- og smerte, varigt mén, årslønsberegning for børn under 15 år og forsørgertabsposterne.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til erstatning, kan du få en gratis gennemgang af din sag her.

 

TAKSTERNE FOR 2020 ER:

 

Svie og smerte godtgørelse:

Svie og smerte godtgørelse er det beløb, man kan få i godtgørelse pr. dag, man er sygemeldt. Taksten er kr. 210 pr. dag, dog maksimalt 80.000 kr. i alt.

Varigt mén godtgørelse:

Efter ca. 1 år kan der som oftest vurderes, hvor stort det varige mén efter skaden er. Taksten for godtgørelse for varigt mén efter Erstatningsansvarsloven er i 2020 på kr. 9.180 pr. méngrad, dog maksimalt 1.100.500 kr. Der betales først varigt mén godtgørelse, hvis méngraden er 5 % eller højere.

Max erhvervsevnetab og opregulering af årslønnen:

Erhvervsevnetabserstatning beregnes ud fra en lovbestemt formel, hvor der som hovedregel tages udgangspunkt i den årsløn, man havde inden ulykken.

Årslønnen bliver årligt opreguleret efter en lovbestemt reguleringssats. Satsen for 2020 udgør 2,2 %.

Det maksimale beløb, der kan erstattes i erhvervsevnetabserstatning er i 2020 på kr. 9.638.000.

Børns erhvervsevnetab:

Hvis et barn under 15 år får et erhvervsevnetab, fastsættes erstatning som et kapitalbeløb, beregnet ud fra kr. 442.000 ganget med méngraden og ganget med 10.

Det vil sige, at hvis et barn f.eks. får et varigt mén på 15 % beregnes erhvervsevnetabserstatningen som kr. 442.000 x 15 % x 10 = kr. 663.000.

Forsørgertabserstatning:

Forsørgertabserstatning er den erstatning, man er forpligtet til at betale, hvis man er ansvarlig for en andens død. Det gælder udgifter til begravelse og erstatning til den, der ved dødsfaldet har mistet en forsørger.

Erstatningen fastsættes til 30 % af den erstatning, som den dræbte kunne have opnået ved fuldstændigt tab (100 %) af erhvervsevnen. Var den afdødes årsløn f.eks. kr. 300.000 udgør erstatning for tab af forsørger: kr. 300.000 x 10 x 0,30 = kr. 900.000.

Der fastsættes årligt et minimumsbeløb, som i 2020 udgør kr. 1.031.000.

Der kan ligeledes i visse tilfælde opnås et overgangsbeløb, der betales til den efterladte. Beløbet udgør i 2020 kr. 173.000. Der kan ikke både opnås betaling af begravelsesomkostninger og overgangsbeløb.

Vedrørende arbejdsskader se også www.ask.dk.

Har du krav på erstatning? bestil en gratis sagsgennemgang og få svaret