Viden om trafikulykker kan forebygge nye trafikulykker

1. oktober 2017 indledte skadestuerne i Syd- og Sønderjylland et forsøg, hvor personalet vil bede tilskadekomne, der har været involveret i en trafikulykke, om at svare på nogle spørgsmål.

En undersøgelse fra Aarhus kommune, der siden 2006 har samarbejdet med Aarhus Universitetshospital om at registrere tilskadekomne trafikanter på skadestuen, viser, at langt fra alle trafikulykker meldes til politiet. Det er beklageligt, da der kan være vigtig information at hente i forhold til fremtidig forebyggelse af trafikulykker. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Patienterne kan bidrage med vigtig viden om trafikulykker

Undersøgelsen i Aarhus peger på, at de tilskadekomne giver vigtige oplysninger på skadestuerne om for eksempel årsagen til ulykken. Denne viden har givet politi og kommuner mulighed for at sætte ind med en mere effektiv - og i nogle tilfælde også billigere - forebyggelse af trafikulykker.

På den baggrund har tre skadestuer i Sydjylland indledt et forsøg, hvor de med et spørgeskema i hånden vil stille patienterne spørgsmål som for eksempel køn, alder, trafikanttype, føret hvor uheldet skete samt hvad der var årsag til uheldet. Spørgeundersøgelsen er anonym, og der vil ikke blive indledt nogen form for efterforskning eller straffeforfølgelse fra politiets side. Heller ikke i de tilfælde hvor den tilskadekomne eventuelt selv har optrådt uhensigtsmæssigt i trafikken.

Oplysninger skal derimod skabe klarhed over, hvor, hvordan og hvorfor trafikanterne bliver kvæstet, så de menneskelige og økonomiske omkostninger kan skæres ned. Sidstnævnte ligger på gennemsnitligt omkring 600.000 kr. for hver personskade, der registreres af politiet.

Politirapport kan være en fordel

Hos Erstatningsgruppen behandler vi hver år et stort antal erstatningssager, hvor personer har pådraget sig en skade. En del af erstatningssagerne udspringer af trafikulykker.

- Det er langt fra alle trafikulykke-skadessager, vi behandler hos Erstatningsgruppen, som er blevet meldt til politiet, siger advokat Berit Møller Lenschow, der råder implicerede i trafikulykker til at melde ulykken til politiet.

- Foruden den forebyggende effekt, som beskrives i undersøgelsen fra Aarhus kommune, kan det også være en fordel rent bevismæssigt i forhold til den efterfølgende erstatningssag, at der optages politirapport, siger hun.

Berit Møller Lenschow har derudover disse tre gode råd til dig, der er kommet til skade i trafikken:

  • Få navn på eventuelle vidner og sørg for at sikre dig dokumentation, hvis muligt, for eksempel i form af fotos taget med din mobil
  • Tag på skadestue eller til egen læge hurtigst muligt, da det er vigtigt at skaden dokumenteres i din journal
  • Husk at anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber

Læs også: Er du skyld i en trafikulykke, og selv kommet til skade?