Rosende ord fra klient: ”Fra mig er det bestemt tommel op”

Erstatningsgruppen får rosende ord med på vejen af en klient, hvis sag vi netop har afsluttet.

Erstatningssag efter trafikulykke

I november 2017 blev Solvejg påkørt af en bil, mens hun kom cyklende. Ved faldet slår hun sin skulder og sit knæ. Samme måned tager hun kontakt til Erstatningsgruppen, hvor hun får en gratis vurdering af sin sag, og på den baggrund beslutter at lade os hjælpe med sagen.

Som resultatet af sagen har Solvejg fået erstatning for et varigt mén på 20 % på skulderen, ligesom hun har fået erstatning for erhvervsevnetab. Gennem sagen har vi hjulpet Solvejg med løbende at opgøre tabt arbejdsfortjeneste samt svie- og smerte godtgørelse over for ansvarsforsikringen. Vi har varetaget sagen overfor to ulykkesforsikringer, hvor der har været nogen uenigheder om størrelsen på méngraden. Dette fik vi dog løst efter en udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Endelig har vi hjulpet i forbindelse med udbetaling af engangssum fra Solvejgs privattegnede erhvervsevnetabsforsikring

I forbindelse med arbejdsafklaringen ved kommunen oplevede Solvejg, at hun ikke blev hørt og at afklaringen trak ud. Derfor har vi, ud over kerneopgaven som naturligvis er selve erstatningssagen og opgørelse af kravene, desuden rådgivet og vejledt i forbindelse med arbejdsafklaringen.

I dag er Solvejg tilkendt fleksjob med 15 timer om ugen og har fået fastansættelse, og vi har netop modtaget disse rosende ord fra hende:

”Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle have professionel hjælp og det fik jeg i den grad. Maria Ulf Hansen klarede alle opgaver med forsikringsselskaber. Hun har været der for mig og forklaret paragraffer, så jeg forstod det. Fra mig er det bestemt tommel op”.

Hos Erstatningsgruppen er vi glade for, at Solvejg har fået en god afslutning på forløbet, og at hun har fået den erstatning, hun var berettiget til.

Ønsker du en gratis sagsgennemgang?

Hvis du er kommet til skade, tilbyder vi dig en gratis vurdering af dine muligheder for erstatning. Klik her for at udfylde formularen og få en gratis vurdering af din sag.