Kræftpatienters muligheder for erstatning

Kræftpatienter har mulighed for at få erstatning, hvis de er påført merskade som følge forkert medicinering.

Der har været meget fokus på fejlmedicinering og erstatning i medierne, efter det kom frem i slutningen af januar 2014, at i alt 99 patienter, ramt af prostatakræft, er blevet fejlbehandlet med for høj dosis kemomedicin i Odense, Vejle og Aarhus.

Det oplyses, at fejlbehandlingen på Aarhus Universitetshospital har medført op til tre dødsfald, samt alvorlige bivirkninger på seks patienter. Det fremgår af medierne, at de involverede regioner vil bistå patienter og pårørende med at søge erstatning hos Patientforsikringen, og sundhedsdirektøren i Region  Syddanmark, Jens Elkjær udtaler til Politikken, ”… det er sikkert, at hvis patienterne har lidt skade, så kan de få erstatning”.

Sundhedsministeren Nick Hækkerup er blevet kaldt til samråd om fejlbehandlingerne i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Et af spørgsmålene fremsat til Sundhedsministeren er ”Hvordan vil ministeren sikre, at de ansvarlige stilles til ansvar, så fejlbehandlede patienter og pårørende får en retmæssig erstatning?” Der er endnu ikke fastsat en dato for hvornår, samrådet finder sted.

Hvis der skal udbetales erstatning, ligger afgørelsen, sådan som patientklagesystemet er indrettet hos Patientforsikringen. Patientforsikringen har i tidligere afgørelser lagt vægt på, at  patienten har været bekendt med, at tilstødende komplikationer og relativt hyppigt forekommende bivirkninger ved behandling med kemoterapi kan opstå. Tidligere sager viser, at patienter med en sygdom, der ubehandlet har en alvorlig og helbreds- og livstruende prognose, må tåle selv alvorlige komplikationer til den nødvendige behand­ling af grundlidelsen. I disse sager er patienterne blevet behandlet med den korrekte dosering af kemomedicin.

Modsat de 99 patienter, der er behandlet med en for høj dosering af kemomedicin. Disse patienter vil med stor sandsynlighed kunne få anerkendt behandlingen i form af for høj dosering som en patientskade, og såfremt man har lidt merskade, have mulighed for få erstatning.

Patientforsikringen har tidligere udbetalt erstatning for fejlmedicinering. Dette skete f.eks. i en sag med afgørelse i 2010, hvor en hjemmesygepleje gav en for stor dossering af piller der medførte døden.

Fakta om patientskader:

  • Det er Patientforsikringen der afgør, om en fejlbehandling af en patient i det private eller offentlige sundhedsvæsen er en patientskade.
  • Selvom Patientforsikringen anerkender en fejlbehandling som en patientskade er det ikke ensbetydende med at der udbetales erstatning. For at få erstatning kræver det at fejlbehandlingen har medført en forværring udover de gener kræftsygdommen og de forventede bivirkninger af medicinen i sig selv medfører.
  • Anmeldelsesfristen ved Patientforsikringen er 3 år. Fristen regnes fra det tidspunkt du fik eller burde have fået kendskab til fejlbehandlingen.

 

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt om personskader, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder en gratis og uforpligtigende samtale om din personskade.