Kan en patientskade anmeldes for sent?

Ja, en patientskade kan anmeldes for sent, hvilket betyder, at man mister muligheden for at få erstatning. Læs mere her.

Hos Erstatningsgruppen får vi i stigende grad henvendelser fra folk, der gerne vil have vurderet en patientskade, hvor det viser sig, at sagerne desværre er blevet forældet.

Mange fortæller, at de ikke har haft overskud i sygdomsforløbet til at undersøge mulighederne for erstatning. Andre fortæller, at de igennem tiden har haft personlige og familiære problemer, som har gjort, at de ikke har haft overskud til at sætte sig ind i erstatningsmulighederne.

Forældelsesfristen ved patientskader bestemmes ud fra loven om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og ikke ud fra den almindelige forældelseslov, hvor der som hovedregel gælder en absolut 30 årig forældelsesfrist.

Desværre tager loven om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet ikke hensyn til personlige, familiære og andre problemer, som man i en sygdomssituation udsættes for. Derfor er det meget vigtigt, at en patientskade anmeldes rettidigt, hvis man ønsker at få en vurdering af, om man er blevet påført en patientskade og dermed eventuelt har ret til erstatning.

Forældelsesregler for patientskader

En patientskade skal efter loven om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet være anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at man har eller burde have fået kendskab til skaden. Det betyder i praksis, at såfremt du bliver påført en patientskade under en operation, vil forældelsesfristen regnes fra datoen for operationen og 3 år frem.

Der vil dog kunne forekomme situationer, hvor du ikke umiddelbart er klar over, at du er blevet påført en patientskade, og der derfor er gået mere end 3 år efter operationen, før du bliver klar over det. I den situation er det afgørende, dét tidspunkt hvor du burde vide, at du er blevet påført en patientskade.

Hos Erstatningsgruppen er det vores erfaring, at det nogle gange kræver domstolenes hjælp at afgøre spørgsmålet om, hvornår man burde vide, at man er påført en patientskade.

Vi har for eksempel ført en sag, hvor vores klients skade blev anmeldt senere end 3 år fra operationsdatoen. Spørgsmålet i sagen var, om klienten vidste eller burde vide, at vedkommende var blevet påført en patientskade. Vi fik rettens ord for, at klienten ikke vidste eller burde vide dette, hvilket gav os mulighed for at anmelde sagen til Patienterstatningen med henblik på at få en vurdering af, om vores klient var påført en patientskade og dermed havde ret til erstatning.

Ud over en forældelsesfrist på 3 år gælder der en absolut 10 års forældelsesfrist regnet fra skadens forårsagelse. Det betyder i praksis, at selvom du kun i eksempelvis 1 år har kendt til, at du er blevet påført en patientskade, vil din sag være forældet, hvis skaden er sket for mere end 10 år siden.

Hvad kan du få erstatning for, hvis patientskaden anerkendes?

Hvilken erstatning du kan få afhænger af din konkrete sag. De erstatningsposter der kan komme i spil, hvis patientskaden anerkendes, er følgende:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Godtgørelse for varigt mén
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Erstatning for erhvervsevnetab
  • Helbredsudgifter og andet tab

Er du i tvivl om, om du er blevet påført en patientskade?

Hvis du er i tvivl om, om du er blevet påført en patientskade, er vores råd til dig, at du hurtigt muligt kontakter os med henblik på en vurdering af, om du er påført en patientskade.

Klik her for at bestille en gratis sagsgennemgang, hvor vi udover sagsvurderingen vil informere dig om sagsforløbet.