Er det en arbejdsskade, hvis jeg er blevet syg af mit arbejde?

Definitionen på en erhvervssygdom er en sygdom eller en lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. Hvis du er blevet syg som følge af dit arbejde, og derfor ikke længere kan arbejde indenfor samme område, kun kan arbejde på nedsat tid, eller måske slet ikke, kan der være grundlag for at anmelde din lidelse, som en arbejdsskade hos Arbejdsskadestyrelsen.

Sammenhæng mellem arbejdsskaden og arbejdet

For at Arbejdsskadestyrelsen kan anerkende en skade/sygdom som en arbejdsskade/erhvervssygdom, skal der være tale om, at der er årsagssammenhæng, mellem den påvirkning man har været udsat for, f.eks. mange tunge løft i en lang årrække, og den sygdom man nu lider af.

Årsagssammenhængen skal være dokumenteret gennem lægelig forskning, og der skal være overvejende sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet.

Hvornår anerkendes en erhvervssygdom som en arbejdsskade?

En erhvervssygdom er en sygdom, der forårsages af arbejdet eller arbejdsforholdene. Når Arbejdsskadestyrelsen vurderer en anmeldelse om en arbejdsskade i form af en erhvervssygdom, kan sagen anerkendes på baggrund af to forskellige vurderinger.

  1. Sagen anerkendes i henhold til Fortegnelsen over erhvervssygdomme. Denne fortegnelse indeholder en række sygdomme og krav til påvirkninger, hvor der på forhånd foreligger lægelig dokumentation for årsagssammenhængen. Denne liste opdateres jævnligt, i takt med at der fremkommer ny forskning. Listen udarbejdes af Erhvervssygdomsudvalget, der består af repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet samt arbejdsmarkedets parter 
    (Fortegnelsen kan finde på Arbejdsskadestyrelsen hjemmeside).
  2. Sagen anerkendes udenfor listen. I disse tilfælde foreligger Arbejdsskadestyrelsen sagen for Erhvervssygdomsudvalget, såfremt der er gode lægelige indikationer af, at der er sammenhæng mellem arbejdet og lidelsen. En anerkendelse kræver, at det konkret vurderes, at det er overvejende sandsynligt, at der er årsagssammenhæng mellem sygdommen og arbejdet.

Såfremt Arbejdsskadestyrelsen anerkender erhvervssygdommen, kan man være berettiget til erstatning for erhvervsevnetab samt varigt mén efter arbejdsskadeloven.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller brug for en vurdering af din sag, kan du rette henvendelse til Erstatningsgruppen. Vi tilbyder en gratis sagsgennemgang af din sag.