Efteråret tegner sig for mange cykelulykker

Måske har du lagt mærke til ”Nederen forældre” på Facebook? Siden er udviklet af Rådet for Sikker Trafik i samarbejde med TrygFonden, som led i en kampagne, der skal få flere 10-12 årige til at bruge cykelhjelm, og det er der god grund til at fokusere på netop nu.

Flest cykelulykker i efteråret

Tal fra Rådet for Sikker Trafik viser nemlig, at efterårsmånederne traditionelt tegner sig for en god del af de cykelulykker, der hvert år sker på de danske veje, og mens de yngre børn typisk er gode til at huske cykelhjelmen, halter det lidt mere for de ældre.

Hos ERSTATNINGSGRUPPEN kan vi kun råde til, at man som cyklist husker cykelhjelmen uanset alder. Med en cykelhjelm mindsker du nemlig faren for at få alvorlige hovedskader, hvis uheldet skulle være ude. Husk også at cykellygter og reflekser sikrer dig langt større synlighed i trafikken i den mørke tid.

Erstatning for en trafikulykke

Selvom du gør, hvad du kan for at sikre dig, er det desværre ingen garanti for at styre uden om trafikulykker.

For at der kan søges om erstatning i forbindelse med en trafikulykke, skal der være en modpart, og skulle uheldet være ude, kan der – afhængigt af omstændighederne – søges om erstatning for svie og smerte, varigt mén, helbredelsesudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab. Mange er ikke klar over, at de kan være berettigede til erstatning, selv hvis de selv er skyld i ulykken.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ERSTATNINGSGRUPPEN.

Tre gode råd hvis uheldet er ude

Hvis du er indblandet i en trafikulykke, bør du huske, at

  • Få navn på eventuelle vidner og om muligt sikre dig dokumentation, f.eks. i form af billeder
  • Få lægelig dokumentation enten fra skadestue eller egen læge indenfor 72 timer.
  • Anmelde skaden til alle relevante forsikringsselskaber