Det skal være slut med at kræve udbetalte erstatninger for patientskader tilbage

Det blev resultatet af det forlig, Folketingets partier indgik tirsdag, hvor der blev indgået en ny aftale på patienterstatningsområdet. Aftalen betyder, at skadelidte, der i fremtiden bliver tilkendt og får udbetalt en erstatning for en patientskade, ikke længere risikerer at skulle betale erstatningen tilbage.

Regionerne anker i højere grad end tidligere afgørelser, hvor patienter har fået udbetalt erstatning for en patientskade. Det har givet nogle uheldige situationer, hvor patienter har skullet betale deres erstatning helt eller delvist tilbage, i nogle tilfælde efter de er begyndt at bruge af den.

Ny aftale om patienterstatning

Den nye aftale om patienterstatning består af to overordnede punkter:

Patienterstatningsordningen udvides

En patient, der kommer til skade i det danske sundhedsvæsen, kan søge om erstatning efter patienterstatningsordningen. Sundheds- og Ældreministeriet har imidlertid kortlagt flere områder, hvor patientskader ikke er dækket af patienterstatningsordningen. Det gælder blandt andet, hvis en læge forvolder en skade i sin fritid, eksempelvis fordi han/hun ”træder til” ved en fodboldkamp eller en trafikulykke. Derudover er det i dag ikke muligt at søge erstatning for psykiske lægemiddelskader.

Partierne er enige om, at patienterstatningsordningen skal udvides, så man som patient altid vil kunne søge erstatning efter patienterstatningsordningen, når man er kommet til skade efter at være blevet behandlet, undersøgt eller lignende af en sundhedsperson, uanset hvor det er sket. Derudover blev det aftalt, at patienter, der påføres en psykisk lægemiddelskade, også skal have mulighed for at søge erstatning efter patienterstatningsordningen.

Udbetalte erstatninger fredes

Når en patient får erstatning, udbetales den typisk i ”puljer” for eksempel for méngrad, tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Efter de nuværende regler risikerer patienten at skulle betale alle ”puljer” tilbage, hvis Ankenævnet for Patienterstatningen underkender erstatningen i bare én af dem. Det gælder, uanset hvem der anker.

I en tidligere artikel har vi skrevet om regionernes ændrede praksis i forhold til at anke patientskader. Den kan du læse her.

Med den nye aftale bliver udbetalte erstatninger fredet, så det kun er i tilfælde, hvor patienten selv klager over en afgørelse fra Patienterstatningen, at et udbetalt erstatningsbeløb kan kræves tilbagebetalt af Regionen. Selvom patienten klager, vil det, i modsætning til i dag, dog kun være den pågældende ”pulje”, der kommer i spil i forhold til eventuel tilbagebetaling. Hvis det derimod er Regionen eller sygehuset, der anker, vil en udbetalt erstatning ikke kunne kræves tilbagebetalt.

Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget i november måned, og fredningen af udbetalte erstatninger gælder først i patientskader, der opstår, efter loven er færdigbehandlet.

Finansieringen af den udvidede patienterstatningsordning og fredningen af udbetalte erstatninger skal komme fra indførelsen af et såkaldt egetbidrag på 7.300 kr. (2017-takster), en slags selvrisiko, som vi kender den fra vores private indboforsikring.

- Hos Erstatningsgruppen er vi positive over for den nye aftale. Vi har efterhånden set en del eksempler, hvor patienter mødes med store tilbagebetalingskrav, fordi Regionerne klager over en afgørelse fra Patienterstatningen og får medhold, siger advokat Berit Møller Lenschow og tilføjer

- Der er typisk tale om patienter, som har været udsat for et langt og kompliceret behandlingsforløb, og hvor økonomien er presset. Dertil kommer, at det mentalt kan være belastende at ”hænge i systemet” uden at kunne få sat et punktum. Derfor er det rigtig fornuftigt, hvis en udbetalt erstatning fremover ikke kan kræves tilbagebetalt, så patienterne ved, hvor de står rent økonomisk, når erstatningen er udbetalt og kan få lidt ro på deres liv.