Det burde være lettere at få anerkendt en psykisk skade som arbejdsskade

Sidste måned kunne DR Østjylland fortælle, at Arbejdsskadestyrelsen afviser 95 procent af sagerne, når arbejdsskaden begrundes med stress eller udbrændthed. Det har fået flere til at give udtryk for, at det bør være lettere at få anerkendt stress og andre psykiske skader som en arbejdsskade. En holdning, vi bakker op om hos ERSTATNINGSGRUPPEN.

Svært at bevise

Der skal være en sammenhæng mellem arbejdet og skaden, for at en psykisk skade skal kunne anerkendes som en arbejdsskade, og det kan være rigtig svært at bevise, erkender advokat Berit Møller Lenschow fra ERSTATNINGSGRUPPEN.

- Det skyldes især, at blandt andet stress og depression også kan være forårsaget af private omstændigheder. Når en psykisk skade anerkendes som arbejdsskade, er der derfor ofte en mere direkte sammenhæng mellem arbejdet og sygdommen. Vi har for eksempel ført sager for soldater, der har været udsat for livstruende situationer og efterfølgende har fået anerkendt posttraumatisk stress som arbejdsskade. Det kunne også være personer, der er blevet truet med eller udsat for vold, mens de har været på arbejde, forklarer Berit Møller Lenschow.

En mere opsøgende rolle

HK Østjylland og SF's arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen er blandt dem, der har givet udtryk for, at Arbejdsskadestyrelsens praksis bør ændres, efter at DR Østjylland tidligere på måneden fortalte, at Arbejdsskadestyrelsen afviser 95 procent af sagerne, når arbejdsskaden begrundes med stress eller udbrændthed.

ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Berit Møller Lenschow er enig i, at det bør være lettere at få anerkendt psykiske skader, end det er tilfældet i dag.

- Problemet er, at det er skadelidte, der skal bevise, hvad han eller hun præcist har været udsat for, og det kan være vanskeligt at finde kollegaer, der vil udtale sig ”imod” chefen, hvis de har et ønske om fortsat at blive i virksomheden. Skadelidte står altså på mange måder alene, siger hun.

Det er dog en kendsgerning, at der finder mobning sted på danske arbejdspladser, hvilket kan være medvirkende til, at nogen  bliver syge, men hvad kan man gøre for at hjælpe dem, det går ud over?

- Netop i disse sager kunne det være ønskeligt, om Arbejdsskadestyrelsen havde en mere opsøgende rolle og dermed kunne foretage en mere dybdegående undersøgelse af forholdene på arbejdspladsen i lighed med arbejdstilsynets rolle i sager med alvorlige arbejdsulykker, siger Berit Møller Lenschow afslutningsvist.