Derfor er lægejournalen så vigtig ved piskesmæld

Det kan være vanskeligt at få tilkendt erstatning for piskesmæld og ofte trækker piskesmældssagerne i langdrag. Et centralt element i sagerne er lægejournalen.

Lægejournalen er central ved piskesmæld

Hvis du har fået piskesmæld, kan du som udgangspunkt få erstatning for de gener, piskesmældet har medført. Det svære består i at få anerkendt skaden som en piskesmældsskade.

- Gener efter piskesmæld vil ofte være hovedpine og nakkesmerter. Det er gener, som store dele af den danske befolkning af andre årsager oplever fra tid til anden. Derfor kan det være svært at bevise en sammenhæng mellem f.eks. en trafikulykke og piskesmældsgener, hvis ikke lægejournalen giver den tilstrækkelige dokumentation, forklarer ERSTATNINGSGRUPPENs advokat Litten Posselt Olsen.

Oftest sker piskesmæld i forbindelse med trafikuheld, men det kan også ske som følge af fald, slag, kraftig ryk og skub eller vold. Det er vigtigt, at dine piskesmældssymptomer opføres i lægejournalen hurtigt muligt efter ulykken og senest 72 timer efter, da det ellers kan være svært at opnå fuld erstatning for piskesmæld.

- Når erstatningssager for piskesmæld bedømmes af Arbejdsskadestyrelsen, kigger de på, om symptomerne du beskriver, er opført i skadestueanmeldelsen eller lægejournalen fra din egen læge indenfor tre døgn efter skaden. Hvis symptomerne ikke fremgår, kan det være vanskeligt at få godkendt generne og få dem koblet sammen med ulykken, du har været udsat for, uddyber Litten Posselt Olsen.

Gode råd hvis du mener, du har pådraget dig piskesmæld

Litten Posselt Olsen har tre gode råd til dig, der har fået piskesmæld:

  • Tag på skadestuen eller til egen læge indenfor 72 timer efter ulykken
  • Hvis generne fortsætter, så sørg for at de fortløbende noteres ved konsultationer hos egen læge/behandlere
  • Anmeld skaden til din ulykkesforsikring og eventuelt skadevolders ansvarsforsikring

Litten Posselt Olsen har sammen med det øvrige team hos ERSTATNINGSGRUPPEN ført flere sager om piskesmæld, og vi kigger også gerne på din sag. Klik her for at bestille en gratis sagsgennemgang.