COVID-19 anerkendes nu som arbejdsskade

Hvis du har været sygemeldt fra dit arbejde på grund af sygdom med COVID-19, kan du være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven.

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet fastslår, at sygdom med COVID-19 under visse betingelser kan anerkendes som en arbejdsskade. Få et overblik over betingelserne nedenfor.

Betingelser for anerkendelse som arbejdsskadesag

Sygdomsramte skal først og fremmest kunne dokumentere eller sandsynliggøre diagnosen COVID-19. Det er ikke en forudsætning, at sygdomsramte skal være testet positiv for COVID-19. Dette skyldes, at sygdomsramte kan have haft COVID-19 på et tidligere tidspunkt end testtidspunktet. Diagnosen af COVID-19 kan således også bero på en konkret vurdering af sygdomsramtes symptomer.

Derudover er det en forudsætning, at sygdomsramte er blevet smittet på arbejde. Det er som udgangspunkt sygdomsramte, der skal kunne bevise, at han/hun er blevet smittet på arbejde. Der vil dog ofte være vanskeligheder forbundet med en sådan bevisbyrde, hvilket der - ifølge vejledningen - også tages højde for.

Det er derfor tilstrækkeligt, hvis sygdomsramte kan sandsynliggøre en smitterisiko. Under vurderingen af smitterisikoen vil der blive taget hensyn til adskillige forhold, herunder blandt andet adfærdsmæssige tiltag og arbejdets karakter.

Afslutningsvist skal der være årsagssammenhæng mellem den arbejdsmæssige udsættelse og sygdommen. Det betyder, at sygdomsramte overvejende skal kunne udelukke at være blevet smittet i privat regi.

COVID-19 kan både anerkendes som en erhvervssygdom og en arbejdsulykke

En anmeldelse om sygdom med COVID-19 kan både behandles som en erhvervssygdom og en arbejdsulykke. Hvorvidt arbejdsskaden skal anerkendes som en erhvervssygdom eller en arbejdsulykke beror på en vurdering af, hvor længe den sygdomsramte har været udsat for smitterisikoen.

Erstatning efter arbejdsskadesikringsloven

Såfremt din sygdom med COVID-19 opfylder ovennævnte betingelser, kan du være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Disse ydelser omfatter behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab og forsørgertabserstatning.

Spørg Erstatningsgruppen

Hvis du er i tvivl om, hvilke ydelser du er berettiget til som følge af sygdom med COVID-19, er du velkommen til at kontakte os. Vi holder os løbende orienteret om myndighedernes tiltag og vejledninger.